Elektroniczny wychowawca dla kierowców, którzy zbyt mocno naciskają pedał gazu

Elektroniczny wychowawca dla kierowców, którzy zbyt mocno naciskają pedał gazu

Nie robi zdjęć, tylko wskazuje kierowcom prędkość z jaką się poruszają. Gdy ta jest prawidłowa wyświetla się napis w kolorze zielonym i uśmiechnięta buźka. Gdy zostanie przekroczona, pojawia się czerwony napis "Zwolnij". Mowa o nowym radarze pedagogicznym, jaki niedawno został zamontowany przy ulicy Szkolnej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2.

Koszt zakupu i montażu został sfinansowany z dotacji w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Jak sama nazwa mówi, urządzenie to wskazuje kierowcom prędkość i ostrzega, gdy tę prędkość przekroczą – mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy. Jest to rozwiązanie, które wspomaga walkę z nadmierną prędkością pojazdów na drogach publicznych. Oprócz tej funkcji, urządzenie rejestruje dane o ruchu pojazdów w tym miejscu. Radary pedagogiczne, które spotykamy w wielu miejscowościach są na pewno alternatywą dla tradycyjnych i drogich rozwiązań w postaci fotoradaru lub monitoringu wizyjnego. Nadmierna prędkość oraz jej niedostosowanie do panujących warunków drogowych są obecnie najczęstszymi przyczynami powstawania wypadków i kolizji drogowych. Nasz radar został zamontowany w pobliżu szkoły, gdzie czujność kierowców powinna być szczególnie zachowana. Ważne jest również to, iż nasz radar działa w oparciu o odnawialne źródła energii – dodaje Sebastian Musiał.

Zamontowane na ulicy Szkolnej urządzenie składa się z:

- tablicy wyświetlającej prędkość nadjeżdżającego pojazdu oraz dodatkowe informacje,

- panela solarnego przetwarzającego energię słoneczną w prąd,

- baterii (akumulatorów),

- oprogramowania do obsługi wyświetlacza wraz z modułem bluetooth, umożliwiającym komunikację z urządzeniem.

Radar pedagogiczny jest jednym z elementów projektu pn. „Piesi i kierowcy -  świadomi uczestnicy ruchu drogowego w gminie Koniecpol”, który uzyskał dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” i celu szczegółowego nr 2 – „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Oprócz montażu urządzenia do ostrzegania kierowców, projekt obejmuje wiele innych działań edukacyjnych, w tym zajęcia merytoryczne dla przedszkolaków, dzieci szkolnych oraz osób dorosłych - „Pieszy bezpieczny na drodze” - wraz z wyposażeniem uczniów w elementy odblaskowe, przeprowadzenie pogadanek na temat bezpiecznego poruszania się, organizację eventu z okazji  Dnia Bezpiecznego Pieszego z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Fot. Sebastian Musiał