Po pierwszym tygodniu działania programu „Mój Prąd”

Po pierwszym tygodniu działania programu „Mój Prąd”

Prawie 170 wniosków przyjął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pierwszym tygodniu funkcjonowania programu „Mój Prąd”.  Trwa pierwszy nabór wniosków w terminie od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku.

Dotacje w ramach programu „Mój Prąd” przeznaczone są dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. W ramach dofinansowania beneficjent może otrzymać zwrot do 50% kosztów poniesionych na instalację paneli słonecznych, ale w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. zł. na jedną inwestycję.

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w dniu 6 września br.,  zrealizowano już pierwsze płatności w łącznej kwocie 80 000 zł. Pozytywnie ocenionych wniosków i zaakceptowanych jest już w sumie 78 projektów opiewających w sumie na kwotę 390 tys. zł. Łączna zainstalowana moc wspartych mikroinstalacji to 458,95 kW.

Należy podkreślić, że obecnie istnieje możliwość wspierania wszystkich instalacji zakończonych po dniu 23 lipca 2019 r., a nie jak dotychczas – zakończonych dopiero po ogłoszeniu konkursu.

Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce – „Mój Prąd” został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska i ogłoszony 23 lipca 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z informacjami na stronie NFOŚiGW, szczegółowe informacje o programie można uzyskać u doradców z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonuje również dedykowana skrzynka:

Źródło: NFOŚiGW

Fot. pixabay.com