Nowy rok szkolny w odnowionym budynku. Oszczędność energii w obiektach oświatowych dzięki wsparciu Unii Europejskiej

Nowy rok szkolny w odnowionym budynku. Oszczędność energii w obiektach oświatowych dzięki wsparciu Unii Europejskiej

Zakończyła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Obiekt zyskał na urodzie i funkcjonalności. Koszty robót pokryła dotacja unijna. Prace trwały od ubiegłego lata. Jest nowa, kolorowa elewacja, wymieniono część okien i drzwi oraz węzeł cieplny. Przebudowano system centralnego ogrzewania i inne instalacje.

W ostatnich latach gmina Koniecpol uzyskała dofinansowanie wielu projektów, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). RPO WSL podzielony jest na priorytety dziedzinowe, w ramach których m.in. samorządy mogą uzyskiwać dotacje na projekty realizujące cele zapisane w Programie. Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu został wsparty w ramach IV osi priorytetowej pn. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” i Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. To działanie Programu zorientowane jest na wsparcie inwestycji, które za cel stawiają sobie zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w regionie śląskim i / lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Prace budowlane w przypadku tej inwestycji dotyczyły termomodernizacji, a także wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania, poprawy sprawności wentylacji grawitacyjnej, wymiany węzła cieplnego z zastosowaniem powietrznych pomp ciepła, modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. W budynku zastosowano również Odnawialne Źródła Energii w postaci paneli fotowoltaicznych, wykorzystując w ten sposób darmową energię słoneczną do obniżenia kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dzięki realizacji projektu obiekt zyskał nie tylko nowe, atrakcyjne wizualnie oblicze, ale i znacząco poprawiły się w nich warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zasadniczym efektem projektu jest jednak znacząca redukcja strat energii oraz – w wyniku likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła i ich wymiany na nowoczesne – obniżenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Polepszone zostały także parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania (sterowalność, sprawność regulacji, sprawność przesyłania, sprawność wykorzystania itp.) oraz ciepłej wody użytkowej. W efekcie zmniejszony został znacząco łączny bilans cieplny budynku i jego oddziaływanie na środowisko.

Budynek powstał w okresie, gdy normy energetyczne i budowlane były wyraźnie różne od obecnych standardów. Były to lata 60-te ubiegłego wieku. Wybudowany w technologii tradycyjnej budynek szkoły nie spełniał przed remontem współczesnych norm cieplnych i energetycznych. Dzięki projektowi stan ten się zmienił.

Stan powietrza atmosferycznego w regionie poprawia się, co jest efektem nie tylko obniżenia emisji wysokiej z tzw. głównych emitorów (zakłady przemysłowe, lokalne ciepłownie), ale i niskiej, której ograniczenie następuje wskutek wdrożenia projektów i przedsięwzięć realizowanych przez gminy, a także działań proekologicznych wdrażanych przez gospodarstwa domowe.

Niemniej – biorąc pod uwagę rosnące ceny energii oraz koszty środowiskowe – konieczne są ciągłe działania w zakresie obniżania energochłonności sektora publicznego, co skutkować będzie nie tylko korzyściami ekonomicznymi, ale także zmniejszeniem zapotrzebowania na energię i obniżenie emisji niskiej – w przypadku lokalnych źródeł ciepła, lub wysokiej – w przypadku obiektów zasilanych zdalaczynnie.

Te działania to nie tylko domena zakładów ciepłowniczych i samorządów. Oszczędzając energię, każdy z nas może w sposób pośredni chronić środowisko.

Tak więc oszczędzajmy energię!

Fot. Sebastian Zięba