Co dalej z małą galerią handlową w Koniecpolu?

Co dalej z małą galerią handlową w Koniecpolu?

We wrześniu ubiegłego roku poruszaliśmy temat budowy małej galerii handlowej przy ulicy Armii Krajowej pomiędzy pawilonem handlowym, przychodnią zdrowia i infrastrukturą rekreacyjną nad zalewem. Mieszkańcy czekają na zrealizowanie tego obiektu i pytają co dalej dzieje się z tym tematem?

Jak dowiedzieliśmy się u inwestora Galerii Koniecpolskiej, projekt techniczny pozostaje w końcowej fazie opracowywania.  Obecnie firma oczekuje na wydanie pozwolenia wodnoprawnego, niezbędnego do złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji zacznie się zatem niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę.

Inwestor potwierdził to co już mówił w ubiegłym roku, że realizuje wszystkie wymagane procedury administracyjne i przygotowuje zadanie do budowy. Jest jednocześnie zainteresowany jak najszybszym rozpoczęciem prac budowlanych oraz otwarciem galerii w przyszłym roku.

Cały projekt będzie realizowany etapowo. W pierwszej kolejności powstaną sklepy branży non food.

Wielokrotnie już wspominałem, że rozpoczęcie każdej inwestycji gminnej, oprócz prac projektowych i sporządzenia konkretnego projektu technicznego, wymaga przeprowadzenia wielu postępowań administracyjnych, uzyskania pozwoleń wielu instytucji i uzgodnień – mówi burmistrz Ryszard Suliga. To jest czas, którego żaden inwestor nie przyspieszy, nawet prywatny. Dotyczy to tym bardziej takich inwestycji jak budowa obiektu handlowego, gdzie będą przebywać ludzie. Przypomnę, że akt notarialny przenoszący własność gruntu na inwestora prywatnego podpisywaliśmy pod koniec sierpnia 2018 r. Po tym fakcie inwestor przystąpił niezwłocznie do prac projektowych, które są obecnie na ukończeniu.

Z uwagi na to, że wszystkim nam zależy na dalszym zagospodarowaniu terenu w sąsiedztwie zalewu i na małej galerii handlowej w Koniecpolu, pozostajemy w stałym kontakcie z inwestorem i też pytamy kiedy możemy spodziewać się otwarcia tego obiektu. W ciągu ostatnich miesięcy pracowano nad wypełnieniem uzgodnień i uzyskaniem pozwolenia z Wód Polskich. Zawsze zaznaczam, że średnio w każdym procesie inwestycyjnym, dzielącym się na dwa etapy: przygotowania i realizacji, samo projektowanie zajmuje okres około jednego roku – dodaje Ryszard Suliga.

Na zdjęciu przykładowa koncepcja mini-galerii. Wizualizacja powstającego obiektu zostanie przedstawiona po uzyskaniu pozwolenia na budowę.