Jak minął ostatni tydzień. Skrót tygodniowych wydarzeń w Koniecpolu

Jak minął ostatni tydzień. Skrót tygodniowych wydarzeń w Koniecpolu

W ostanie dni skupiono się na rozliczaniu projektów unijnych, które kończą się w najbliższym czasie, ale nie tylko. Przygotowywane są przetargi na inwestycje drogowe, podpisano umowę z wykonawcą na budowę Otwartej Strefy Aktywności, rozpoczynają się szkolenia komputerowe w ramach unijnego projektu społecznego.

Z końcem maja zakończony zostanie projekt związany z budową kanalizacji w dzielnicy Słowik (etap I) finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trwają jeszcze roboty drogowe na ulicy Klonowej do skrzyżowania z ulicą Niwa, które realizowane są na podstawie Porozumienia z Powiatem Częstochowskim. Kolejny etap budowy kanalizacji w tym rejonie wymaga zmian projektowych z uwagi na bardzo wysoką cenę ofert w dwóch kolejnych postępowaniach przetargowych, wynikającą z głębokości posadowienia kanałów, o czym pisaliśmy już na łamach portalu.

We wtorek podpisano umowę z wykonawcą Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową na ulicy Robotnicznej. Wykonawcą będzie firma „PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski z Pabianic, która zrealizuje zadanie za kwotę 117 565,37 zł. W ubiegłym roku pozyskano na ten cel dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przygotowywane są również postępowania przetargowe na przebudowę ulicy Kolejowej i ul. Wiejskiej w Radoszewnicy. Na ulicą Kolejową gmina pozyskała dotację w wysokości ponad 450 000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończono I etap rekrutacji na szkolenia z wykorzystania e-usług w życiu codziennym w ramach unijnego projektu OBYWATEL IT i w  najbliższy wtorek dwie grupy rozpoczynają zajęcia. Cały kurs trwa jeden tydzień, w którym odbywa się 12 godzin zajęć z podziałem na 3 dni, czyli 4 godziny dziennie. Zainteresowani mogą się jeszcze zapisać. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.obywatel-it-koniecpol.pl, pod nr +48 501 454 408 lub w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol. Aby skorzystać z praktycznego szkolenia przy komputerze, prowadzonego przez profesjonalnych trenerów wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać zgłoszenie na adres:

Szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Mogę – Chcę – Potrafię – rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Koniecpol” są bezpłatne i finansowane w 100 % z Unii Europejskiej.

Dobiega też końca projekt unijny związany z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2, na który pozyskano dotację w wysokości 2 258 510,35 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do tej pory wykonano następujący zakres prac:

  • docieplenie przegród zewnętrznych i stropodachów,
  • wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
  • poprawa sprawności wentylacji grawitacyjnej w budynku z nadbudową kominów,
  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
  • wymiana węzła cieplnego na kompaktowy dwufunkcyjny z zastosowaniem 2 pomocniczych powietrznych pomp ciepła,
  • modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę instalacji, cyrkulacji, zastosowanie płaszczowego wymiennika ciepła do centralnego przygotowania ciepłej wody wraz z wymianą armatury na wodooszczędną.

Zakończono już prace projektowe związane z adaptacją części przychodni na potrzeby żłobka. W minionym tygodniu uzyskano pozwolenie na zmianę użytkowania pomieszczeń. Prace adaptacyjne powinny zakończyć się w październiku bieżącego roku. W styczniu planowane jest wpisanie nowej placówki na listę żłobków. Przypomnijmy, że w tym roku Gmina pozyskała dotację w wysokości 570 000 zł na utworzenie 19 miejsc opieki nad najmłodszymi. Dofinansowanie pozwoli na uruchomienie pierwszego w gminie żłobka o nazwie „Wesoły Skrzat”, który powstanie na parterze budynku przychodni zdrowia przy ulicy Armii Krajowej na niezagospodarowanej od wielu miesięcy i pustej powierzchni, gdzie uprzednio funkcjonowała apteka.

fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol