Automatyczna blokada usługi SMS Premium

Autor Ewa Wojnowska
Automatyczna blokada usługi SMS Premium

Jest projekt zmian w Prawie telekomunikacyjnym, które przewidują automatyczną blokadę usług SMS Premium powyżej kwoty 35 zł oraz dodatkowe obowiązki nałożone na usługodawców i operatorów komórkowych.

Projekt nowych przepisów przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Teraz każdy użytkownik usług mobilnych może, choć nie ma takiego obowiązku zadeklarować czy chce korzystać z usług Premium, czyli otrzymywać SMS-y o podwyższonej opłacie. Dotychczasowa sytuacja sprawiała, że niektórzy abonenci padli ofiarą nieuczciwych firm, które narzucały odbiorcom wiadomości, za które miesięczne rachunki mogą osiągać wysokie kwoty. W przyjętym teraz projekcie założono, że jeśli użytkownik nie określi maksymalnego limitu korzystania z SMS Premium, to domyślnym progiem będzie kwota 35 zł. Kiedy zostanie przekroczona nastąpi automatyczna blokada SMS-ów Premium (obecnie taka blokada może nastąpić jedynie na żądanie abonenta). Użytkownik zostanie poinformowany o blokadzie i to od niego będzie zależało czy chce ją usunąć.

Użytkownicy, oprócz limitu w wysokości 35 zł, będą mogli ustalić próg dla SMS Premium na poziomie 100 albo 200 zł. Dodatkowym zabezpieczeniem użytkowników ma być obowiązek informowania ich przez usługodawcę z jaką ofertą mają do czynienia i jakie opłaty są z nią związane. Ponadto dane dotyczące dostawcy usługi Premium mają być automatycznie umieszczane na rachunku telefonicznym dostarczanym użytkownikowi przez operatora. Przed działalnością nieuczciwych dostawców usług Premium mają chronić użytkowników także nowe regulacje związane z prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rejestrem usług o podwyższonej opłacie. W projekcie przewidziano, że firmy, które świadczą usługi o podwyższonej opłacie będą miały obowiązek podać m.in. swój adres mailowy oraz numer telefonu i na bieżąco te dane aktualizować. Ma to ułatwić użytkownikowi dotarcie do dostawcy usługi z reklamacją.

W nowych przepisach jest też wymóg automatycznego blokowania ofert tych usługodawców, którzy nie figurują w prowadzonym przez UKE rejestrze. Regulator będzie też posiadał uprawnienia do tego, żeby nakazać operatorowi zablokowanie dostawcy usługi dostępu do konkretnego numeru oraz zaprzestania świadczenia usługi SMS Premium wybranym podmiotom.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w Prawie telekomunikacyjnym zostanie skierowany pod obrady Sejmu, nie wiadomo na razie kiedy i w jakim ostatecznym kształcie wejdzie w życie.