Święto kobiet w Okołowicach z humorem i zabawą

Święto kobiet w Okołowicach z humorem i zabawą

W gminie Koniecpol funkcjonuje kilkanaście organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w różnych dziedzinach życia lokalnej społeczności. Znaczna część stowarzyszeń jest prowadzona przez kobiety, które pomimo spełniania ważnych ról społecznych, takich jak zarządzanie gospodarstwem domowym, porównywalnym z prowadzeniem firmy, znajdują czas na podejmowanie działań na rzecz społeczności, w których żyją i rozwoju swoich miejscowości. Tej mnogości funkcji i umiejętności koordynowania oraz skuteczności w działaniu mężczyźni mogą im tylko pozazdrościć.

Kobiety, (aż strach pomyśleć...) wykazują się większą aktywnością niż mężczyźni w biznesie, ale również w działalności społecznej – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Tworzą własne firmy, ale też angażują się w pracę na rzecz innych, łączą pracę zawodową z życiem prywatnym, prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Kobiety mają tę dziwną podzielność uwagi, czyli tę szczególną zdolność koordynowania kilku czynności jednocześnie – co dla nas mężczyzn jest zupełnie niezrozumiałe. Kobiet absolutnie już dzisiaj nie można nazwać „słabszą płcią”. Praca w takim stowarzyszeniu jak „Okołowianki” to praca drużynowa, a więc konieczność dobrej współpracy i koordynacji. Kobiety muszą być aktywne w życiu publicznym i społecznym, ale to zależy od samych kobiet. Nasze wybory sołeckie pokazały jak wiele pań jest zaangażowanych w taką pracę.Parytet w wyborach osiągnęliśmy naturalnie – podkreślił Ryszard Suliga.

W mniejszych miejscowościach kobiety są aktywne obywatelsko. Już bardzo wiele z nich jest sołtysami. Lokalna społeczność im ufa, bo widzą, że potrafią być dobrymi gospodarzami.

W działalność Stowarzyszenia „Okołowianki”  zaangażowane są prawie całe Okołowice i sąsiednie miejscowościmówi sołtys Edyta Kowalska – Korgól. Taka działalność wymaga faktycznie wielu predyspozycji organizacyjnych, a wręcz zdolności przywódczych.  Stowarzyszenie działa w budynku remizy OSP Okołowice, który zaadaptowano własną pracą i służy obecnie całej społeczności. Okołowianki organizują spotkanie z okazji Dnia Kobiet już od 4 lat. W tym roku razem z nami bawi się 38 pań z Okołowic i okolic. Nasze zaproszenie przyjęli również burmistrz Ryszard Suliga i radny Jacek Swojnóg. Życzenia  i kwiaty z okazji Święta Kobiet otrzymałyśmy również od OSP Okołowice – dodaje Pani Sołtys.