Kolejny przetarg na budowę następnego etapu kanalizacji w dzielnicy Słowik. Wykonawcy przebierają w przetargach

Kolejny przetarg na budowę następnego etapu kanalizacji w dzielnicy Słowik. Wykonawcy przebierają w przetargach

W następnym tygodniu zostanie ogłoszony następny przetarg na budowę kolejnego etapu kanalizacji w dzielnicy Słowik. Oferty w pierwszym przetargu składano do 19 lutego 2019 r. Niestety okazało się, że złożono jedną ofertę na kwotę aż 3 razy przewyższającą nakłady zabezpieczone w budżecie gminy.

W ubiegłym roku Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa. Wyższa kwota wykonania zadania w pierwszym przetargu nie spowoduje jednak wzrostu kwoty pozyskanej dotacji i gminę Koniecpol nie stać, aby dopłacić tak ogromną różnicę pomiędzy dofinansowaniem, a ceną, którą życzy sobie wykonawca. Oferta jest za droga.

Rynek budowlany dla gmin jest ostatnio bardzo trudny, bo potencjalni wykonawcy przebierają w przetargach, w których startują. W ostatnim czasie publiczne przetargi niestety straciły wzięcie. Powodem jest ogromna ilość realizowanych obecnie inwestycji, w tym tych finansowanych ze środków unijnych. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej kończy się w roku 2020, a projekty można realizować do 2022 roku, stąd takie spiętrzenie prac w jednym czasie. Wyższe kwoty realizacji inwestycji związane są też ze wzrostem płac, cen materiałów i usług oraz niedoborem pracowników. Firmy budowlane starają się zatem omijać skomplikowane inwestycje, w których mogą pojawiać się dodatkowe koszty związane np. z pojawieniem się nadmiernego poziomu wód w wykopach przy budowie kanalizacji.

Sytuacja ta odbija się szczególnie na małych gminach, bo duże miasta podzielą inwestycję na etapy i dołożą pieniędzy. Realizowane projekty są coraz to droższe, a dochody jednostek samorządu terytorialnego pozostają na tym samym poziomie.

Kolejny przetarg, który zostanie ogłoszony przez gminę Koniecpol będzie dopuszczał zmianę na etapie realizacji inwestycji poprzez możliwość wypłycenia kanalizacji, a tym samym nie będzie konieczności zastosowania przy realizacji zadania takich ilości ścian szczelnych, które powodują tak wysoki poziom kosztów. 

Wskazane rozwiązanie jest tańsze i na pewno poszerzy rynek potencjalnych wykonawców. Wprowadzona możliwość jest okazją dla mniejszych firm lokalnych, które bez problemu poradzą sobie kosztowo i technicznie z realizacją zaplanowanej inwestycji kanalizacyjnej. 

Zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie dwóch zlewni i następujących ulic lub ich części: Łąkowa, Jodłowa, Wesoła, Akacjowa, Topolowa, Bukowa, Brzozowa, Górna, Słowik, Willowa. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, 2 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, budowę brakujących odcinków i przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie robót drogowych i odtworzeniowych po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych oraz uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.