Podpisano list intencyjny w sprawie gazyfikacji gminy

Podpisano list intencyjny w sprawie gazyfikacji gminy

Tydzień temu koniecpolski samorząd podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa w związku z planowanym rozwojem sieci gazowej. To efekt wielomiesięcznych rozmów prowadzonych przez władze samorządowe gminy na temat zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z paliwa gazowego dostarczanego siecią dystrybucyjną.

Na mocy podpisanego listu intencyjnego prowadzone dotychczas rozmowy przeszły już w fazę negocjacji i określenia możliwości technicznych budowy gazociągu oraz zasad finansowania infrastruktury. Dokument określił ogólne zasady mające na celu rozpoczęcie całego procesu przygotowania inwestycji, który poprzedzony będzie analizą rynku oraz spotkaniami z mieszkańcami celem określenia stopnia zainteresowania ewentualnym przyłączeniem do sieci.

Przywiązuję dużą wagę do rozwoju sieci gazowniczej w gminie, bo to dobra oferta dla mieszkańców z wykorzystaniem gazu jako paliwa czystego, ekologicznego i atrakcyjnego cenowo - wyjaśnia Ryszard Suliga, burmistrz Koniecpola.

Podpisany list intencyjny to efekt wielu rozmów na temat powstania odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej w gminie Koniecpol, które prowadzę od ponad roku. Ostatnie spotkanie w Departamencie Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa w Warszawie odbyło się 13 lutego bieżącego roku i zdecydowano ostatecznie o rozpoczęciu prac analitycznych oraz projektowych na naszym terenie. Jednym z elementów tych prac jest zbadanie zapotrzebowania wśród odbiorców, czyli badanie rynku. O konsultacjach z mieszkańcami, które odbędą się już w najbliższym czasie, będziemy informowali na bieżąco na portalach internetowych i tablicach ogłoszeń.

Oczywiście podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu konkretnych prac projektowych będzie wynik przeprowadzonej analizy rynku. W przypadku, gdy takie badanie wykaże niecelowość budowy gazociągu, bądź nie będą istniały techniczne warunki przyłączenia do sieci albo też  mieszkańcy nie wykażą żadnego zainteresowania,  Polska Spółka Gazownictwa rozważy podjęcie działań mających na celu wypracowanie alternatywnego zasilania gminy w paliwo gazowe. Gaz ziemny to dobry i nowoczesny nośnik energii z uwagi na ekologię, a jednocześnie gazyfikacja to dobre rozwiązanie dla naszej gminy. Jednak należy mieć na uwadze fakt, iż Koniecpol to gmina miejsko-wiejska, a więc gazyfikacja takich obszarów jest trudna - dodaje Ryszard Suliga.