Umowa na przebudowę i rozbudowę ul. Rzecznej podpisana

Umowa na przebudowę i rozbudowę ul. Rzecznej podpisana

26 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą, który będzie realizował kolejną zaplanowaną na ten rok inwestycję drogową w Koniecpolu polegającą na przebudowie i budowie ul. Rzecznej o długości 814 mb wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska.

Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 6 227 915,00 PLN.

Zakres rzeczowy inwestycji jest szeroki i obejmuje:

1) ujednolicenie szerokości jezdni do 6,0m,

2) wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni,

3) wykonanie ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m z betonu asfaltowego,

4) wykonanie nowego chodnika na całym przebudowywanym odcinku,

5) wykonanie trzech przejść dla pieszych;

6) wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy,

7) przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego.