Zrekonstruowany bunkier na Pękowcu w Koniecpolu

Zrekonstruowany bunkier na Pękowcu w Koniecpolu

W lesie między Kurzelowem a Pękowcem można obejrzeć kompleks infrastruktury historycznej z czasów II wojny światowej, w której kiedyś chronili się partyzanci Armii Krajowej. W styczniu 1945 r. gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” wizytował batalion „Las” 74 Pułku Piechoty i przebywał w jednym z bunkrów, który teraz został zrekonstruowany. 

Wierne odtworzenie tego miejsca możliwe było dzięki zachowanej dokumentacji "budowlanej" obiektów, przekazanej przez żyjących budowniczych - żołnierzy Armii Krajowej.

Bunkry w sołectwie Pękowiec są nie tylko miejscem popularyzacji wiedzy o historii, ale też odbywają się tam terenowe lekcje historii dla uczniów pobliskich gmin, w tym gminy Koniecpol.   

Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Włoszczowskiego, Gminy Koniecpol, Stowarzyszenia „Pękowiec" oraz Nadleśnictwa Włoszczowa.

Więcej zdjęć można obejrzeć na FB:

https://www.facebook.com/Koniecpolinfo/?locale=pl_PL