Co ciekawego dzieje się w Przedszkolu nr 2?

Autor Inga Staszowska
Co ciekawego dzieje się w Przedszkolu nr 2?

Umiejętności matematyczne są niezwykle istotne w życiu każdego człowieka, a wiek przedszkolny to czas intensywnych zmian w rozwoju dziecka, to także czas nabywania i rozwijania wielu nowych umiejętności, a także rozwijania nowych zainteresowań dzieci.

Okres przedszkolny to także odpowiedni czas, by „zarazić” dziecko miłością do matematyki, dlatego też dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym dr Zuzanny Jastrzębskiej – Krajewskiej #20minutdlamatematyki. Celem projektu jest, jak pisze autorka, „Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu z wykorzystaniem koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej”. Oznacza to, że umiejętności matematyczne mogą zostać przeniesione na przykłady z życia codziennego. Nasze przedszkolaki dzielnie realizują zadania wynikające z projektu, a jednym z ciekawszych działań była organizacja Dnia Matematyki. Dzieci rozpoczęły ten dzień od „Matematycznej gimnastyki”, następnie ustalały kolejność wagoników pociągu i liczebność pasażerów, a przy pomocy wspólnie wykonanej „maszyny liczącej” rozwiązywały działania matematyczne. Był to dzień pełen matematycznych wyzwań i inspiracji.

Ponieważ okres przedszkolny to także czas poznawania emocji oraz nabywania umiejętności kontroli nad nimi, kolejnym ciekawym projektem, w którym biorą udział nasze przedszkolaki to „Szkoła Emocji” zorganizowana przez Wydawnictwo Mamania. Jednymi z wielu celów projektu są: wykorzystanie tekstu i ilustracji książkowej w kształtowaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, nauka strategii radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach i nauka szacunku dla emocji innych. Podczas zajęć, wraz z Nieustraszonymi, poznajemy jak radzić sobie ze strachem i złością, dowiadujemy się co to jest poczucie własnej wartości i czy współpraca się opłaca, a także możemy sprawdzić jakie każdy z nas ma supermoce. Są to niezwykle ważne zagadnienia w życiu małego człowieka, ponieważ to one w przyszłości okażą się istotne w nawiązywaniu relacji z innymi.

Fot. Przedszkole nr 2