Świąteczne wydanie „Gazety Koniecpolskiej”

Świąteczne wydanie „Gazety Koniecpolskiej”

W przedświątecznym okresie ukazał się najnowszy numer „Gazety Koniecpolskiej”. „Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce następny numer „Gazety Koniecpolskiej”, w którym piszemy o wszystkim co w ostatnich miesiącach wydarzyło się w naszej gminie, o naszych mieszkańcach, działalności szkół i przedszkoli, inwestycjach, ale nie tylko” – napisano we wstępie.

„Od tego numeru pojawił się nowy cykl pt. „Koniecpol. Historie warte poznania”. W kontynuacji cyklu: „Niecodzienni ludzie, niecodzienne talenty” przedstawiamy kolejne osoby, które posiadają pasję działania na rzecz lokalnej społeczności, pasję do uprawiania sportu z niebywałymi wynikami, czy uzdolnienia artystyczne.  

Powoli budzi się wiosna, którą do Urzędu Miasta i Gminy przyniosły wraz z pięknym występem mali goście – wspaniałe koniecpolskie przedszkolaki. Dzieci uczęszczające do przedszkoli podejmują wiele szlachetnych i ciekawy inicjatyw, o których piszemy w tym wydaniu.  

Sezon budowlany już trwa na dobre. W tym roku na terenie gminy realizowane są duże zadania inwestycyjne, w tym kontynuowana jest budowa nowego przedszkola, modernizacja drogi wojewódzkiej nr 786 oraz gminnych inwestycji drogowych. Nadal realizujemy zadania związane z dostępnością do wodociągów i kanalizacji poprzez budowę kolejnych kilometrów sieci. Pod koniec marca odbyło się ważne wydarzenie. W niedzielne popołudnie odbyła się uroczystość podpisania i wkopania aktu erekcyjnego pod budowę zaplecza sportowego na terenie stadionu miejskiego.

Pozyskaliśmy następne dotacje unijne, tym razem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt przebudowy targowiska miejskiego, budowę III etapu wodociągów w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, przebudowę drogi gminnej na odcinku: Radoszewnica – Łysiny.

To tylko niektóre z tematów tego wydania. Zachęcam do lektury „Gazety Koniecpolskiej”.

Jest to też szczególny numer, bo wydany w pięknym okresie Świąt Wielkanocnych,  w którym powinniśmy doświadczać spokoju i radości. Niechaj życzliwość i optymizm towarzyszą nam wszystkim w naszej wielkiej rodzinie jaką jest gmina Koniecpol i to nie tylko w tym wielkanocnym czasie. Obdarzajmy się wszyscy życzliwością i uwagą. Bądźmy ze sobą i dla siebie.

Ryszard Suliga i Zespół Redakcyjny”