Pracujesz nad wnioskiem dotacyjnym B+R lub rozważasz jego przygotowanie?

Pracujesz nad wnioskiem dotacyjnym B+R lub rozważasz jego przygotowanie?

Polski Fundusz Rozwoju przygotował wsparcie dla beneficjentów w postaci kursów online, warsztatów i spotkań.

Zainteresowane osoby mogą skorzystać z:

I) Bezpłatnego kursu online „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”, zapisy pod linkiem: https://kursy.pfr.pl/product/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/

Kurs ma na celu przybliżenie założeń programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, w skrócie FENG. Właścicielem programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Misją PFR jest wsparcie rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wspólnie zapraszamy do odtworzenia krótkiego kursu online, w którym opowiadamy o Priorytecie I FENG oraz darmowych działaniach doradczych wspierających firmy w pozyskaniu dotacji.

II) Materiałów z cyklu spotkań online w ramach „InfoWeek Grupy PFR: Przygotuj firmę na pozyskanie dotacji w ramach ścieżki SMART”, marzec 2023, dostępne pod linkiem: https://pfr.pl/edukacja/baza-wiedzy/infoweek-grupy-pfr-edycja-VII.html

InfoWeek Grupy PFR to cykl bezpłatnych webinarów dla firm, które chcą poznać aktualną ofertę wsparcia instytucji rozwoju z Grupy PFR. 13 - 17 marca 2023 r. odbyła się VII edycja cyklu, która poświęcona została tematowi Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Temat marcowego cyklu to: Przygotuj firmę na pozyskanie dotacji w ramach Ścieżki SMART. Gośćmi byli przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, TechOcean, ARP Leasing, ROI Robotics Group S.A., Krajowej Izby Gospodarczej, Firmy Szkoleniowej Selena oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

III) Praktycznych warsztatów komercyjnych: „Architekt projektów B+R” i „Finansowanie projektów B+R ”, więcej informacji pod linkiem: https://pfrsa.pl/aktualnosci/planowanie-projektow-b-r-oraz-wnioskow-dotacyjnych-ze-sciezki-smart-oferta-warsztatowa-pfr.html

W komercyjnej ofercie szkoleniowej PFR pojawiły się nowe pozycje warsztatowe, mające przygotować  do zarządzania projektami B+R: od przygotowania merytorycznego, poprzez aplikowanie o środki dotacyjne aż do pozyskania, realizacji i rozliczenia projektu. W zależności od potrzeb oraz wiedzy organizacji warsztaty podzielono na dwa etapy: „Architekt projektów B+R” oraz „Finansowanie projektów B+R”.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju