Kolejne dotacje unijne na gminną infrastrukturę techniczną

Kolejne dotacje unijne na gminną infrastrukturę techniczną

Gmina pozyskała dotacje unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na budowę podstawowej infrastruktury technicznej, czyli kolejne etapy budowy wodociągów i przebudowę drogi. 

Koniecpol nadal odrabia zaległości w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej jaką są niewątpliwe wodociągi i drogi. W ramach ostatnich naborów pozyskano łącznie ponad 8,3 mln zł na dwa projekty. Pierwszy dotyczy III etapu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków. Natomiast drugi związany jest z przebudową drogi Łysiny - Radoszewnica na odcinku 3 545 mb, która będzie alternatywą pozwalającą na rezygnację z podróżowania ruchliwą i niebezpieczną drogą powiatową.  

Uroczystość wręczenia promes odbyła się w Częstochowie. W przekazaniu czeków uczestniczyli: członek Zarządu Grzegorz Boski, wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz radna Sejmiku Marta Salwierak. Koniecpol reprezentowali: Monika Starczewska, skarbnik gminy oraz Dariusz Saternus, dyrektor biura Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.

Zadaniem zarządu województwa jest prowadzenie zrównoważonej polityki rozwoju. Tak by nikt na liście zadań, w tym wypadku w Subregionie Północnym, nie został pominięty. Mówimy bowiem o inwestycjach realnie podnoszących standard życia mieszkańców – mówi w trakcie wydarzenia członek zarządu województwa, Grzegorz Boski.

Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku podkreślił, że kolejne szanse inwestycyjne stwarza nowa perspektywa unijna. - I te szanse trzeba wykorzystywać – powiedział Stanisław Gmitruk. - Nie mam wątpliwości, że będą to dobrze spożytkowane środki. Najważniejsze, że lokalni włodarze mogą już rozpoczynać procedury przetargowe.

Gminna infrastruktura techniczna ma nie tylko bardzo duże znaczenie dla jakości życia mieszkańców, ale również od niej uzależniony jest rozwój gospodarczy.  

Od wielu lat w gminie Koniecpol były ogromne problemy z siecią wodociągową i układem drogowym – mówi burmistrz Ryszard Suliga. - Sytuacja z roku na rok zmienia się na lepsze, bo mamy coraz to więcej kilometrów sieci i to nie tylko wodociągowej, ale również kanalizacyjnej. Wspominałem wielokrotnie, że w pierwszej kolejności dla zapewnienia odpowiedniego poziomu życia i dostępu do podstawowej infrastruktury należy „wiele milionów zakopać w ziemi”. Najpierw trzeba stworzyć i sfinansować podstawową infrastrukturę, aby dalej rozwijać się. Rozbudowujemy sieć wodno-kanalizacyjną, układ drogowy ze środków unijnych, krajowych i własnych. Środki zewnętrzne to duża pomoc i szansa na szybszy rozwój, ale te pieniądze przecież nie przychodzą same. Wymaga to wielu zabiegów i czasu. Efekty widać, bo Koniecpol zmienia się i wciąż udaje nam się utrzymać wysokie tempo rozwoju inwestycyjnego – dodaje Ryszard Suliga.

Inwestowanie w infrastrukturę sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Realizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i budowa dróg stanowi pewnego rodzaju ofertę inwestycyjną oraz ofertę warunków koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla podmiotów lokalnych jest to podstawowy warunek funkcjonowania i wpływ na wzrost konkurencyjności.