Realizacja programu „Czyste powietrze” w gminie Koniecpol

Realizacja programu „Czyste powietrze” w gminie Koniecpol

Gmina Koniecpol została wyróżniona w rankingu najbardziej aktywnych gmin w Polsce wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Na koniec ubiegłego roku do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło z tego rejonu łącznie 261 wniosków o dofinansowanie.

Z przedstawionych danych wynika, że program „Czyste powietrze” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Koniecpol, którzy na koniec 2022r. pozyskali ogółem dotacji na kwotę 1 643 244,91 zł i zrealizowali 116 zadań. A to głównie za sprawą dobrze przeprowadzonej kampanii informacyjnej, na którą składają się dwa elementy:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol działa punkt konsultacyjny, w którym wykwalikowani pracownicy udzielają porad i pomagają przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie,

- po zawarciu umowy o dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach oraz wykonaniu przedsięwzięcia punkt konsultacyjny wspiera beneficjentów przy rozliczeniu projektu.

Urzędnicy w ramach wspomnianej już kampanii informacyjnej wyszli również w teren i w ramach tzw. „zielonych kontroli” doradzają mieszkańcom jak skorzystać z programu i udzielają szczegółowych informacji jakie koszty i rodzaje prac można uznać za kwalifikowane.

Koniecpolski punkt konsultacyjny, uruchomiony w ramach programu „Czyste powietrze”, jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz w czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00.

Mieszkańcy zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie – mówi Patrycja Pawlik, inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol. - Konsultacje odbywają się również poza wskazanymi godzinami pracy punktu - codziennie w czasie pracy Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wyjaśniamy, co trzeba zrobić, by przeprowadzić konieczną termomodernizację, a także pomagamy przy wypełnianiu i wypełnianiu wniosków.

Działania mają potwierdzenie w liczbach, które tylko za sam 2022 rok przedstawiają  się następująco:

- przyjęto i udzielono pomocy w wypełnieniu aż 77 wniosków o dofinansowanie,

- przyjęto i udzielono pomocy w wypełnieniu 34 wniosków o rozliczenie dotacji,

- udzielono 689 porad/konsultacji na miejscu lub telefonicznie,

- zorganizowano 5 ogólnodostępnych spotkań dla mieszkańców na temat programu i zasad wspierania przedsięwzięć służących ochronie środowiska,

- dokonano 16 wizji lokalnych dotyczących przestrzegania zakazu spalania odpadów.

Odnosząc się do szczegółowych danych tym zakresie to według stanu na dzień 31.12.2022r. do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z gminy Koniecpol wpłynęło łącznie 261 wniosków o dofinansowanie i zawarto 238 umów. Zrealizowanych zostało 116 przedsięwzięć, a kwota wypłaconych dotacji dla mieszkańców gminy Koniecpol wyniosła 1 643 244,91 zł.