Ruszyła 21. rekrutacja do programu stypendialno-rozwojowego KLASA

Ruszyła 21. rekrutacja do programu stypendialno-rozwojowego KLASA

Program stypendialny zapewnia absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Wnioski o stypendia do 16 kwietnia 2023 r. mogą składać uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 150.000 mieszkańców.

Kto może złożyć wniosek ?

Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Dobre wyniki w nauce i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne.
  2. Chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie.
  3. Motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami wolontariackimi.
  4. Dochód nieprzekraczający kwoty ustalonej przez zarząd Fundacji na dany rok rekrutacji do Programu (w 2023 r. jest to dochód nieprzekraczający 1.700 zł na osobę w rodzinie).
  5. Rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z miejscowości do 150 tys. mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Program oferuje: stypendium w trakcie 4 lat nauki w liceum, zakwaterowanie w internacie/bursie, całodzienne wyżywienie, dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych., składki na ubezpieczenie i Radę Rodziców, pobyt na zjeździe integracyjnym przed rozpoczęciem nauki w I klasie Szkoły w okresie wakacyjnym w Warszawie, pobyt na obozach wakacyjnych, miesięczne kieszonkowe wypłacane przez 10 miesięcy każdego roku szkolnego.

Absolwenci Programu w trakcie I roku studiów uzyskują roczne stypendium pomostowe dla studentów (wypłacane przez 5 lub 10 miesięcy roku akademickiego).

Źródło i więcej informacji:

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/nasze-inicjatywy/program-stypendialny-klasa