Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami w Koniecpolu

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami w Koniecpolu

W miniony piątek 10 lutego w Koniecpolu odbyło się uroczyste spotkanie przedsiębiorców, które zorganizowała Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości oraz władze samorządowe miasta i gminy Koniecpol.

W uroczystości wzięło udział około 70 gości, w tym senator Ryszard Majer, przedstawiciel władz wojewódzkich w osobie wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji otoczenia biznesu, a przede wszystkim przedstawiciele biznesu z terenu gminy Koniecpol.

Gospodarz wydarzenia burmistrz Ryszard Suliga podziękował lokalnym przedsiębiorcom za wieloletnią współpracę, za wsparcie, a także pogratulował sukcesów, zwłaszcza z minionego roku, który był szczególnie trudny.

Spotykamy się dzisiaj z przedsiębiorcami działającymi w naszej gminie, którzy swą pracą dowodzą, że warto ciężko pracować dla rozwoju firm, pracowników, a przede wszystkim dla rozwoju miasta i gminy Koniecpol oraz w wielu przypadkach – dla rozwoju regionu i kraju – mówił m.in. w trakcie spotkania burmistrz Ryszard Suliga. - Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która swymi działaniami i dotacjami wspiera rozwój przedsiębiorstw oraz innych znamienitych gości. Dziękuję Panu Prezesowi PARP za to, że jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że nasze spotkania będą coroczną tradycją oraz platformą wymiany doświadczeń i poglądów na temat rozwoju gminy ze szczególnym naciskiem na rozwój przedsiębiorczości, w tym MMŚP. Jestem również wdzięczny za to, że mimo wszystko potrafimy współpracować. Dowodem na to są firmy, które pomimo trudnych czasów rozwijają się na terenie Koniecpola. Nie można nie zauważyć nowych marketów, rozpoczęcia działalności naszej lokalnej firmy na terenie KZPP. Powoli też zaczyna ruszać innowacyjny zakład w Radoszewnicy. Firmy to również wykonawcy naszych licznych gminnych inwestycji oraz projektanci.

W dalszej części spotkania Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła ważne dla firm informacje na temat funduszy unijnych w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 i właśnie ogłaszanych w pierwszym kwartale 2023 naborów projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG): Ścieżka SMART oraz Współfinansowanie działań EDIH (zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP poprzez transformację cyfrową).

Dziękujemy wszystkim, którzy swą obecnością zaszczycili to wydarzenie, a szczególnie przedsiębiorcom za liczny udział w pierwszym Koniecpolskim Spotkaniu Przedsiębiorców. To był wspaniały wieczór!