Na drodze wojewódzkiej nr 786 praca wre

Na drodze wojewódzkiej nr 786 praca wre

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku o długości 6,4 km w miejscowości Koniecpol od skrzyżowania DW nr 786 z ul. Chrząstowską do granicy województwa śląskiego.

Na przebudowywanym odcinku jest ruch wahadłowy z czasową sygnalizacją świetlną – mówi sekretarz gminy Sebastian Musiał. - Obecnie realizowany jest kanał deszczowy, a na niektórych odcinkach drogi położona jest warstwa wiążąca. Realizowane są też prace związane z przygotowaniem terenu pod poszerzenie pasa drogowego.

Zakres inwestycji jest szeroki. Obejmuje przebudowę drogi o parametrach klasy G, ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, przebudowę lub nawet całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku osi 11,5 tony, przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowę dróg innych kategorii, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych i modernizację istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych. Przebudowywane są również zatoki autobusowe, powstaną nowe przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe. Zmodernizowane będą obiekty mostowe, realizowana jest infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa i oświetlenie.