Przedszkolaki dla Seniorów

Przedszkolaki dla Seniorów

Dzisiaj w Centrum Społeczno-Kulturalnym specjalni goście mogli obejrzeć noworoczne przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 1.

Mali aktorzy, we wspaniałych strojach, zaprezentowały swoje umiejętności aktorsko-wokalne na tle bożonarodzeniowej dekoracji. Noworoczną sztukę podziwiali Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy entuzjastycznie reagowali na występy przedszkolaków, nagradzając zdolnych aktorów gromkimi brawami.

Takie międzypokoleniowe wydarzenia łączą pokolenia, wzmacniają więzi, są wyrazem empatii dzieci i szacunku do osób starszych – mówi burmistrz Ryszard Suliga. - Z pewnością dzisiejsze przedstawienie sprawiło Seniorom wiele radości i było potwierdzeniem, iż pełnią ważną rolę w społeczeństwie i zawsze się o nich pamięta.

Teraz czekamy z niecierpliwością na przedstawienie Seniorów dla Przedszkolaków, bo przecież koniecpolscy Seniorzy są młodzi duchem, radośni, życzliwi, weseli i nie jeden raz zaprezentowali swoje talenty aktorskie, recytatorskie, taneczne i wokalne „na deskach sceny" w Centrum Społeczno-Kulturalnym.