"Nieśmiały" dostał nowe oblicze

"Nieśmiały" dostał nowe oblicze

W niedzielę duża radość zapanowała w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Okołowicach. Uroczyście powitano strażacki wóz bojowy, który wrócił „do służby” po kuracji odmładzającej i zapewne zagra jeszcze wiele ważnych ról w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Przy dużej współpracy Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol zakupiony został samochód bojowy, który w minionym tygodniu po kapitalnym remoncie wrócił do macierzystej jednostki – mówi radny Rady Miejskiej w Koniecpolu Jacek Swojnóg, a jednocześnie oddany druh strażak. – Wykonanie tego remontu było możliwe przy ogromnym zaangażowaniu druhów strażaków z OSP Okołowice, mieszkańców Okołowic, którzy na ten cel przeznaczyli środki z Funduszu Sołeckiego, jak i przy dużym dofinansowaniu Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, za które dziękuję burmistrzowi Ryszardowi Sulidze. Szczególne podziękowania kieruję również do koniecpolskich przedsiębiorców, którzy wsparli finansowo tę inicjatywę i nasze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie tylko miejscowości Okołowice ale i całej gminy.