Wybrano nowy Zarząd MLKS Pilica Koniecpol

Wybrano nowy Zarząd MLKS Pilica Koniecpol

7 stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze MLKS PILICA Koniecpol, podczas którego został wybrany nowy Zarząd. Nowym Prezesem Zarządu został Tomasz Ziętara.

W trakcie spotkania burmistrz Ryszard Suliga, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu Dariusz Saternus oraz dyrektor biura Gwidon Jelonek podziękowali dotychczasowemu Zarządowi i ustępującemu Prezesowi Panu Michałowi Wichrowskiemu za cztery lata intensywnej pracy, współpracę i działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, za wychowywanie, kształcenie oraz trenowanie dzieci i młodzieży.

Podziękowania skierowano również do samych zawodników, ich rodziców, działaczy, kibiców oraz sponsorów, a w szczególności podziękowano trenerom: koordynatorowi grup młodzieżowych Arturowi Minkinie, a także: Grzegorzowi Kuziorowiczowi, Patrykowi Podwysockiemu, Dawidowi Krzętowskiemu, Adamowi Górskiemu, Rafałowi Gil, Wojciechowi Turek, Dominikowi Kurek, Dominikowi Woszczyna, Dawidowi Kowalskiemu, Łukaszowi Mrugała.

Członkowie stowarzyszenia skupieni w MLKS PILICA Koniecpol zawsze znajdują czas, chęci i możliwości, aby podejmować działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej w naszej gminie, biorą udział w różnych akcjach na rzecz środowiska lokalnego – mówi burmistrz Ryszard Suliga. – Przekazując pamiątkowe podziękowania na ręce Pana Prezesa Michała Wichrowskiego możemy odwdzięczyć się wszystkim tym, którzy budują potencjał naszej gminy i promują poprzez sport w regionie i kraju. Dziękuję za osiągnięcia, wysokie wyniki sportowe oraz za zaangażowanie, wychowanie kolejnych roczników dzieci i młodzieży.

Życzymy dalszych sukcesów i rozwoju!