Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru

Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru

Od 1 listopada trwa nabór wniosków na wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru.

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać, w trybie konkursowym, w okresie 01.11.2022 – 31.01.2023 r.

Wysokość wsparcia

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji wodoru do 50%, maksymalnie 20.000.000 zł.

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Spółdzielnie w rozumieniu ustawy Prawo spółdzielcze.
  4. Wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy o własności lokali.
  5. Rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Na co można uzyskać wsparcie ?

  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej stacji wodoru.
  • Ogólnodostępna stacja wodoru to zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.

Więcej informacji o naborze:  https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/wsparcie-infrastruktury-do-ladowania-pojazdow-elektrycznych-i-infrastruktury-do-tankowania-wodoru

Kontakt w sprawie konkursu

Pytania w sprawie konkursu należy zadawać wyłącznie z wykorzystaniem skrzynki e-mail: