Trwają jeszcze nabory wniosków w ramach POWER

Trwają jeszcze nabory wniosków w ramach POWER

W programach finansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój trwają jeszcze nabory wniosków. W ofercie PARP wsparcie znaleźć mogą firmy zainteresowane cyfryzacją oraz pracownicy zorientowani na poszerzenie kompetencji, czy osoby powracające do działalności biznesowej.

Akademia Menadżera MŚP kompetencje w zakresie cyfryzacji

Oferta szkoleń i doradztwa dotycząca szeroko rozumianej sfery zarządzania firmami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pozwala na diagnozę potrzeb firmy, wskazania luk kompetencyjnych oraz podniesienia kwalifikacji właścicieli czy kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie transformacji cyfrowej. Usługi skierowane są do właścicieli i współwłaścicieli zarządzających MŚP, pracowników MŚP na stanowiskach kierowniczych oraz mających uzyskać awans na takie stanowiska.

Oferta dostępna jest u sześciu operatorów, termin składania zgłoszeń to 30 czerwca 2023 r.

Więcej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow

„Kompetencje dla sektorów” i „Kompetencje dla sektorów 2”

Szeroka oferta doradczo-szkoleniowa dostępna jest dla firm z 17 branż, np. budowlanej, finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznej, komunikacji marketingowej czy też przemysłu lotniczo-kosmicznego. Celem działania jest dofinansowanie – za pośrednictwem Operatorów wybranych w konkursie – mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dopasowanych do danego sektora. Wsparcie ma przyczynić się do wzrostu kluczowych dla danego sektora kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Nabór zgłoszeń w programach realizowany jest do 31 sierpnia 2023 r. – szczegółowe terminy dla poszczególnych branż dostępne są na stronach konkursów.

Więcej można przeczytać klikając w podane linki:

„Kompetencje dla sektorów”: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

„Kompetencje dla sektorów 2”: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2

__________________________________________________________________

Program „Nowy Start”

Program skierowany jest do przedsiębiorców powracających do działalności biznesowej. Mogą wziąć w nim udział osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęły się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów. Celem działania jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych. Nabór prowadzony jest obecnie przez pięciu beneficjentów wyłonionych przez PARP we wcześniejszym naborze. Termin na wzięcie udziału w programie upływa 31 maja 2023 r.

Więcej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1

______________________________________________

Program „Sukcesja w firmach rodzinnych”

Jednym z wyzwań, przed którym stoi biznes rodzinny, jest perspektywa przekazania firmy kolejnym pokoleniom, czyli przeprowadzony z powodzeniem proces sukcesji. W ramach konkursu „Sukcesja w firmach rodzinnych” cztery podmioty doradcze realizują projekty, wspierające firmy rodzinne w opracowywaniu strategii sukcesji. Dzięki wiedzy i doświadczeniu tych podmiotów, przedsiębiorcy mają szansę wypracować rozwiązania prawne, finansowe i organizacyjne niezbędne do tego procesu.

Konkurs trwa do czerwca 2023 r., a zgłaszać można się do jednego spośród wskazanych na stronie operatorów.

Więcej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych

_______________________________________________

Zamówienia publiczne

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą nadal korzystać ze szkoleń i doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne. Obecnie dostępne są trzy programy: „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” (zgłoszenia do czerwca 2023 r.), „Krajowe zamówienia publiczne” (zgłoszenia do grudnia 2022 r.) oraz „Międzynarodowe zamówienia publiczne” (zgłoszenia do 14 maja 2023 r.). Uczestnicy kursów otrzymują wiedzę merytoryczną w zakresie: przygotowania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełnienia warunków zamówień publicznych, opracowania pisma i materiałów zgłoszeniowych, sporządzania wniosku o protokół z otwarcia ofert oraz weryfikacji dokumentów związanych z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą. Mogą także uzyskać wsparcie w zakresie wypełniania wniosków oraz korzystania z narzędzi online. Większość projektów zakłada również możliwość indywidualnego doradztwa, dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy.

Więcej można przeczytać klikając w podane linki:

„Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/zamowienia-publiczne-dostepne-dla-wszystkich-oferta-dla-przedsiebiorcow

„Krajowe zamówienia publiczne”: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/krajowe-zamowienia-publiczne-oferta-dla-przedsiebiorcow

„Międzynarodowe zamówienia publiczne”: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/miedzynarodowe-zamowienia-publiczne-oferta-dla-przedsiebiorcow