Nabór wniosków w ramach Re_Open UK

Nabór wniosków w ramach Re_Open UK

Projekt ma charakter ogólnokrajowy i jest skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Polski – mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które poniosły straty w wyniku brexitu.

Nabór w ramach II rundy rozpoczął się 15 września 2022 i potrwa do 21 października 2022 r. Program realizowany jest przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Duży przedsiębiorca może uzyskać do 85% dofinansowania, zaś MŚP – nawet 100%, a dofinansowanie wypłacane jest w euro.

Na co można uzyskać wsparcie?

Typy działań, na które można przeznaczyć dofinansowanie:

  1. Nowe kierunki eksportu – sfinansowanie otwarcia nowych kierunków eksportu;
  2. Re_start inwestycyjny – sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa;
  3. Akcja adaptacja do zmian – koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z Brexitu;
  4. Brexit bez straty – zwrot wydatków z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020 r.

Pierwsze trzy typy projektów można ze sobą łączyć, co daje szerokie spektrum wsparcia dla przedsiębiorców – od imprez targowych po inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także stworzenie strategii i nowych modeli biznesowych.

Środki można przeznaczyć w szczególności na:

  • koszty udziału w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych;
  • realizację inwestycji: zakup środków trwałych, robót i materiałów budowlanych;
  • adaptację do zmian rynkowych: doradztwo, szkolenia i dalsze inwestycje;
  • zwrot kosztów poniesionych od 1 stycznia 2020 r.

Strona programu: Re_Open UK: https://reopen.biz/

Kontakt: , tel.: 42 275 50 89.