Ogólnopolski konkurs wiedzy o piłce nożnej z nagrodami

Ogólnopolski konkurs wiedzy o piłce nożnej z nagrodami

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Związek Piłki Nożnej zapraszają uczniów w wieku od 6 do 19 lat do udziału w konkursie wiedzy o piłce nożnej. Do wygrania ciekawe nagrody m.in. zaproszenia na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej na PGE Narodowym w Warszawie.

Jakie są zasady konkursu?

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I (online) rozgrywany jest do 5 października 2022 r. – aby wziąć w nim udział uczeń powinien rozwiązać quiz online na stronie www.laczynaspilka.pl/quiz wybierając właściwą kategorię wiekową. Po zakończeniu quizu należy podać e-mail rodzica lub opiekuna prawnego na który wysłany zostanie mail z linkiem do formularza rejestracyjnego. Quiz można wypełniać dowolną liczbę razy i rejestrować dowolną liczbę wyników. Zwycięzcami tego etapu będzie 25 chłopców i 25 dziewczynek z najlepszym wynikiem w swoim województwie w swojej kategorii wiekowej. Zwycięzców zaprosimy do finałów wojewódzkich!

Etap II (wojewódzki) będzie rozgrywany stacjonarnie od 10 października do 7 listopada 2022 r. i wezmą w nim udział zwycięzcy etapu I. Na zwycięzców tego etapu czekają dwa zaproszenie do Warszawy na mecz reprezentacji Polski na PGE Narodowym w dniu 16 listopada 2022 r. oraz udział w wielkim finale konkursu.

Etap III (Wielki Finał) odbędzie się 17 listopada 2022 r. w studiu Telewizji Polskiej w Warszawie. Wielki Finał zostanie rozegrany w formacie Wielkiego Testu Wiedzy w programie telewizyjnym na żywo.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu https://pzpn.pl/public/system/files/site_content/1020/4919-Regulamin%20Konkursu%20Wiedzy%20o%20pi%C5%82ce%20noznej%20Poznaj%20Polsk%C4%99%20na%20sportowo.pdf

Pomocne w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi będą przygotowane materiały historyczne opublikowane w Bibliotece Piłkarstwa Polskiego.

„Poznaj Polskę na sportowo”

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo” Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Związek Piłki Nożnej zapraszają uczniów trenujących w klubach piłkarskich na mecze piłki nożnej. Kluby piłkarskie mogą ubiegać się o darmowe zaproszenia na mecze oraz dofinansowanie wyjazdów, które pozwolą przeżyć niezapomniane emocje sportowe na stadionach piłkarskich!

Zasady udziału w przedsięwzięciu oraz uzyskania dotacji znajdują się na stronie PZPN oraz w Regulaminie projektu: https://pzpn.pl/public/system/files/site_content/1020/4873-REGULAMIN%20PRZEDSI%C4%98WZI%C4%98CIA%20POZNAJ%20POLSK%C4%98%20NA%20SPORTOWO_03.08.2022.pdf

Źródło i plakat: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka