Co z podwyżkami cen ciepła systemowego w Koniecpolu?

Co z podwyżkami cen ciepła systemowego w Koniecpolu?

W ostatniej rozmowie z Panem Tomaszem Górą, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o.o., rozmawialiśmy o znacznych podwyżkach cen składników produkcji i dystrybucji ciepła wpływających na kalkulację taryfy za dostarczane ciepło. Wspominaliśmy też o możliwym wsparciu i ochronie odbiorców ciepła systemowego. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?

LBK: Obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców zostały zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw podpisanej z dnia 15 września 2022r. Czy odbiorcy z Koniecpola zostali objęci ochroną taryfową?

Tomasz Góra: - Mieszkańcy korzystający z naszej ciepłowni zostali objęci ochroną taryfową. W tej chwili rozsyłamy informacje do spółdzielni mieszkaniowych. Tak jak wspomniałem w poprzedniej rozmowie, z ostateczną kalkulacją taryfy czekaliśmy do przyjęcia ustawy z dnia 15 września 2022r. Przepisy ustawy mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła. Taryfa dla odbiorców z Koniecpola została już przygotowana i dostosowana do zapisów przywołanej ustawy. Cena wynosi 103,82 zł za 1 GJ sprzedawanego ciepła. Do tego dolicza się koszty przesyłu, które zostały przez nas ograniczone do minimum. Należy zaznaczyć, że zaproponowany przez ustawodawcę mechanizm cen sprzedaży ciepła z rekompensatą ma działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r., czyli w sezonie grzewczym i nie obejmuje stawek za przesył oraz dystrybucję. W regulacji cen z rekompensatą została zastosowana pułapowa cena na poziomie 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego z węgla, a więc zastosowaliśmy się wprost do zapisów ustawy i nie wprowadziliśmy cen wyższych. Przeliczyliśmy ceny ze swojej taryfy na jednoskładnikową cenę sprzedaży. Od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r. nie będziemy sprzedawać uprawnionym odbiorcom ciepła po cenie większej niż cena z rekompensatą określona w ustawie.

W związku z tym o ile wzrosną rachunki za ogrzewanie dla odbiorców ciepła systemowego w Koniecpolu?

Tomasz Góra: - Podwyżka nie będzie tak drastyczna jak spodziewaliśmy się wcześniej, biorąc pod uwagę cenę węgla i energii elektrycznej. Dzięki cenom z  rekompensatą w naszym przypadku maksymalna podwyżka cen za ogrzewanie wyniesie około 40 proc., co wynika z uśrednienia danych o cenach wytwarzania ciepła oraz cen przesyłu i dystrybucji. Koszty rzeczywiście poniesione - znacznie wyższe - rozliczane będą poprzez Urząd Miasta i Gminy Koniecpol z Urzędem Wojewódzkim na zasadzie refundacji. Muszę jeszcze podkreślić, że udało nam się wynegocjować trochę niższą cenę węgla, która wynosi 40 zł mniej dla każdej tony. Na ceny opału nie mamy wpływu, ale zawsze prowadzimy negocjacje w sprawie zakupu kolejnych dostaw węgla.

Na koszty produkcji ciepła składa się nie tylko cena opału, ale również energii elektrycznej?

Tomasz Góra: - Według stanu na dziś, dostawca wyłoniony w przetargu, wycofał się z dostarczania energii dla MPK i Gminy Koniecpol. W to miejsce wszedł, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostawca rezerwowy Tauron Sprzedaż z ceną za 1 kW energii wynoszącej 2,44 zł. Jest to ogromny skok ceny energii z 0,37 zł do 2,44 zł za 1 kW. Niestety ten wzrost ceny wynoszący około 2 zł musieliśmy skalkulować w przygotowanej taryfie. Oczywiście wspólnie z władzami samorządowymi Gminy zrobimy wszystko aby tę cenę energii docelowo obniżyć, podobnie jak to się odbywało z w przypadku kalkulowania ceny docelowej ciepła dla mieszkańców w Koniecpolu przy dużym zaangażowaniu i pomocą ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, co pozwoliło uniknąć drastycznych podwyżek, o których słyszymy z mediów i które są wprowadzane w rożnych częściach kraju.

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra.