Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 staje się faktem

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 staje się faktem

W piątek w koniecpolskim Centrum Społeczno-Kulturalnym podpisano umowę, na mocy której rozpocznie się realizacja tej ważnej inwestycji. Przebudowany zostanie odcinek o długości 6,4 km w miejscowości Koniecpol od skrzyżowania DW nr 786 z ul. Chrząstowską do granicy Województwa Śląskiego.

W planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów zabezpieczono kwotę 75,5 mln zł na realizację jednego z odcinków od przejazdu kolejowego w Koniecpolu w stronę granicy województwa o długości blisko 7 km. Zadanie będzie realizowane z środków własnych Województwa Śląskiego i traktujemy je priorytetowo, bo Subregion Północny jest dla nas bardzo ważny. Zdajemy sobie sprawę, jak istotne znaczenie ma ta właśnie inwestycja dla lokalnej społeczności. Stawką jest nie tylko usprawnienie komunikacji, ale także poprawa bezpieczeństwa. Dla przypomnienia, na remonty, modernizacje i budowy kolejnych odcinków w planach na lata począwszy od 2018 do 2024 roku województwo będzie wydatkowało w sumie aż 2,5 mld zł. To najwięcej w całej historii samorządu regionalnego – mówił marszałek Jakub Chełstowski na uroczystości podpisania umowy w Koniecpolu.

Prace rozpoczną się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czwarty kwartał 2024 roku.

Wzdłuż tej drogi zlokalizowana jest szkoła, przychodnia, sklepy. Można powiedzieć, że wokół DW 786 koncentruje się życie Koniecpola, ale brak kompleksowej przebudowy znacznie obniżał poziom jej bezpieczeństwa. Modernizacja na tak dużą skalę rozwiąże ten problem. I za to chcemy serdecznie podziękować – mówił burmistrz Koniecpola, Ryszard Suliga.

Przypomnijmy, że Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 w trakcie ubiegłorocznej sesji. Wśród najważniejszych zadań drogowych znalazła się przebudowa DW 786 w miejscowości Koniecpol. Duże zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w osobie marszałka Jakuba Chełstowskiego i Zbigniewa Tabora, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich doprowadziło do przygotowania inwestycji, ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy.

W ostatnim czasie Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga uczestniczył w wielu spotkaniach technicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach na temat zakresu rzeczowego do wykonania i terminów realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia, tak aby realizacja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkanców.