Koniecpol w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Mobilności

Koniecpol w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Mobilności

Od 16 do 22 września Koniecpol aktywnie włączył się w działania w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, czyli corocznej inicjatywy Komisji Europejskiej. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy oraz znaczenia zrównoważonego transportu.

Dla Koniecpola Tydzień Mobilności rozpoczyna się uroczystym podpisaniem bardzo ważnej umowy dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku o długości 6,4 km od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 786 z ul. Chrząstowską (skrzyżowanie objęte przebudową) w miejscowości Koniecpol do granicy województwa śląskiego.

Rozpoczęcie tej inwestycji pozwoli na zmianę warunków poruszania się po tym ważnym dla Koniecpola ciągu komunikacyjnym. Na łamach naszego portalu wielokrotnie pisaliśmy o ogromnym zagrożeniu dla pieszych i rowerzystów, którzy pokonywali codziennie tę trasę bez chodników, ścieżek rowerowych i innych urządzeń zabezpieczających przed narastającym ruchem tranzytowym i lokalnym.

W ramach zadania, oprócz przebudowy jezdni i infrastruktury towarzyszącej, zostaną również zrealizowane działania na rzecz oddania części przestrzeni ulicznej pieszym i rowerzystom poprzez budowę chodników, wybudowanie ścieżki rowerowej, inicjatywy związane z uspokojeniem ruchu i bardziej restrykcyjnym ograniczeniem prędkości. Zgodnie z planami zrealizowany zostanie ciąg pieszo - rowerowy na długości ok. 2570 mb - od skrzyżowania z ul. Chrząstowską do skrzyżowania z ul. Łąkową. Dalej wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości około 710 mb biegnąca do parkingu na wysokości skrzyżowania z ul. Szkolną. Ponadto w terenie zbudowanym Koniecpola przewidziano chodniki.  W miejscowości Michałów na odcinku zabudowy powstanie jednostronny chodnik - do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku miejscowości Aleksandrów. Dla spowolnienia ruchu na modernizowanym odcinku drogi wojewódzkiej powstaną azyle, czyli wyspy ograniczające prędkość pojazdów.

W tym roku czas na zmiany jeśli chodzi o naszą podstawową infrastrukturę drogową – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Właśnie dzisiaj w dniu rozpoczęcia Europejskiego Tygodnia Mobilności podpisujemy tak ważną umowę związaną z drogą wojewódzką, na którą czekaliśmy tyle lat. Chciałem podkreślić jeszcze jeden aspekt związany z  rozpoczynającą się kampanią i jej sloganem Mix & Move – Przesiadaj się i Jedź. W tym roku, 10 stycznia gmina uruchomiła transport autobusowy, pozyskując dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W ramach systemu komunikacji publicznej funkcjonuje sześć bezpłatnych linii autobusowych, które połączyły wszystkie sołectwa z miastem Koniecpol. W związku z tym zachęcam mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych środków podróżowania nie tylko w Europejskim Tygodniu Mobilności.

Fot. https://mobilityweek.eu