Trwa konkurs „Sportowa Natura” - 10 tysięcy złotych dla klubów sportowych

Trwa konkurs „Sportowa Natura” - 10 tysięcy złotych dla klubów sportowych

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla klubów sportowych pn. „Sportowa Natura”. Konkurs umożliwia pozyskanie grantu w wysokości 10 000 zł na realizację projektu promującego Lasy Państwowe poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2022 r.

Organizatorem konkursu są Lasy Państwowe.  Najwyżej oceniane będą wnioski o jak najszerszym zasięgu promocyjnym.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 Krok 1. Zaproponuj wydarzenie, promuj aktywność fizyczną.

Aby wziąć udział w konkursie klub musi zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, które propaguje aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody. Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą, aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przyrodniczej, a także korzystanie z produktów lasu.

 Krok 2. Złóż wniosek.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku. Formularz dedykowany akcji jest dostępny na stronie internetowej www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy. Natomiast kryterium wyboru będzie zakres proponowanych działań promocyjnych. Najwyżej premiowane będą te o jak najszerszym zasięgu promocyjnym. Takie inicjatywy zostaną nagrodzone dofinansowaniem w wysokości do 10 000 zł.

 Krok 3. Czekaj na wyniki i … realizuj projekt! 

Wnioski w konkursie można składać od 12 kwietnia do 30 września 2022 roku. Wnioski będą rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora, w zakładce dedykowanej konkursowi. Ostatnim etapem przed realizacją proponowanego działania będzie podpisanie stosownej umowy między organizatorem a uczestnikiem konkursu.

Źródło: https://www.cilp.lasy.gov.pl

Fot. pixabay.com