Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w Koniecpolu

Autor Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w Koniecpolu

16 września o godz. 12.00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1 zostanie podpisana umowa dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786.

W dniu 29 sierpnia 2022 roku rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie prac budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od m. Koniecpol do granicy województwa śląskiego” za kwotę 75,5 mln zł. Zadanie będzie realizowane z środków własnych Województwa śląskiego. Przebudowany zostanie odcinek o długości 6,4 km (fragment etapu II + etap III) od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 786 z ul. Chrząstowską (skrzyżowanie objęte przebudową) w miejscowości Koniecpol do granicy Województwa Śląskiego.

Zakres robót związany z rozbudową drogi obejmuje:

 1. przebudowę drogi o parametrach klasy G;
 2. ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, przebudowa (całkowita wymiana) istniejącej konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku osi 11,5 tony;
 3. przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań;
 4. przebudowę dróg innych kategorii;
 5. przebudowę istniejących chodników oraz budowę chodników;
 6. przebudowę istniejących zjazdów publicznych;
 7. przebudowę istniejących zjazdów indywidulanych;
 8. przebudowę zatok autobusowych;
 9. zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i uspokojenia ruchu;
 10. budowę przejść dla pieszych, azyli dla pieszych, wysp spowalniających ruch itp.;
 11. przebudowę obiektów mostowych;
 12. budowę infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu (np. kanalizacja deszczowa, oświetlenie i bezpieczeństwa ruchu);
 13. wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego;
 14. zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu i inne, w tym urządzenia melioracji;
 15. budowę kanałów technologicznych;
 16. przebudowę i remont przepustów.

Prace rozpoczną się na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to IV kwartał 2024 roku.


Sławomir Gruszka

Rzecznik prasowy

Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu