Dożynki sąsiedzkie w sołectwach: DĄBROWA I RUDNIKI KOLONIA

Dożynki sąsiedzkie w sołectwach: DĄBROWA I RUDNIKI KOLONIA

W minioną sobotę dwa sołectwa: Dąbrowa i Rudniki Kolonia zorganizowały wspólną biesiadę po zakończonych pracach żniwnych. Spotkanie było też okazją do podsumowania prac wykonanych w  ramach Funduszu Sołeckiego, wygospodarowanego w ramach środków budżetowych gminy.

Głównymi organizatorami tego święta, które kończy porę żniw i odnosi się do trudu rolników oraz tradycji naszej kultury, byli Sołtysi i Rada Sołecka. By tradycji stało się zadość przygotowano wspaniałe dożynkowe dekoracje. Nie zabrakło też pysznego, dożynkowego jedzenia i oprawy muzycznej.

Dobre projekty to takie, które odpowiadają na potrzeby społeczności sołeckich, nawet te najmniejsze – mówi burmistrz Ryszard Suliga dla portalu. – Nie żałuję decyzji o corocznym zabezpieczaniu w naszym budżecie odpowiedniej kwoty na Fundusz Sołecki. Była to i jest – pomimo wielu potrzeb inwestycyjnych gminy – dobra decyzja, jak widać chociażby dzisiaj na przykładzie dwóch wspaniałych sołectw, w których obchodzimy dożynki sąsiedzkie. To najlepsza inwestycja, bo to mieszkańcy najlepiej wiedzą czego im potrzeba, aby żyło się lepiej i sami zgłaszają zadania. Rudniki Kolonia i Dąbrowa to modelowy przykład oddolnych inicjatyw i samoorganizacji lokalnych społeczności. Dodam, że takie wydarzenie związane z zakończeniem żniw i Świętem Chleba odbywa się co roku. Pełna podziwu jest współpraca dwóch sołectw, które widzą, że w grupie można zawsze osiągnąć więcej. Aktywność lokalna ma fundamentalne znaczenie w każdej gminie miejsko-wiejskiej, a jej wspieranie ma głęboki sens i póki będę burmistrzem w budżecie gminy wygospodarowywane będą środki na ten Fundusz. Muszę się jeszcze pochwalić, że mieszkańcy we wszystkich sołectwach naszej gminy są bardzo aktywni i potrafią się mobilizować. Jeszcze raz gratuluję Sołectwom zaangażowania i dobrej organizacji, bo efekt tych działań jest pełen podziwu – dodał Ryszard Suliga.