…Cegiełki zdrowia…

Autor Monika Gieroń
…Cegiełki zdrowia…

Przedszkole nr 1 przystąpiło do programu profilaktycznego "Cegiełki zdrowia".  Jest to wojewódzki  program, który dotyczy profilaktyki otyłości dzieci.

Celem projektu był wzrost świadomości w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku 5 i 6 lat z terenu województwa śląskiego, uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym oraz wiedzy dotyczącej zapobiegania występowania dziecięcej nadwagi i otyłości wśród dorosłych. Podczas trwania projektu  dzieci 5-6 letnie otrzymały kompleksowe wsparcie. Program obejmował zarówno dzieci jak ich otoczenie - rodziców, nauczycieli, angażując specjalistów: psychologa, dietetyka, fizjoterapeutę. Zostały wykonane badania przesiewowe dzieci w kierunku wykrywania nadwagi lub otyłości: pomiar parametrów ciała pozwalający na ocenę składu masy ciała. Odbyły się szkolenia dla rodziców oraz pracowników przedszkola, spotkania ze specjalistami.

Dzieci uczestniczyły w cyklu dziewięciu warsztatów prowadzonych przez fizjoterapeutę, dietetyka, psychologa, podczas których poznały podstawowe zasady zdrowego stylu życia. „Jedz owoce i warzywa, a będziesz w energii pływał!” głosi zachęcające do zdrowego odżywania powiedzenie, które przedszkolaki uwieczniły w pamięci i stosują każdego dnia.