Zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Koniecpol I

Zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Koniecpol I

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Koniecpol. Zebrania podsumowują działalność z roku ubiegłego oraz opracowują założenia i plany działań na kolejny rok. Dzisiaj odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Koniecpol I, w którym uczestniczył również burmistrz Ryszard Suliga, radny powiatu częstochowskiego Gwidon Jelonek oraz radny Jacek Swojnóg, wiceprezes Zarządu Miejsko – Gminnego Oddziału Związku OSP RP.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2021 rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na rok bieżący. Podjęto stosowne uchwały i przyjęto wnioski do realizacji.

Spotkanie było również okazją aby porozmawiać o inwestycjach w gminie, a w szczególności w rejonie działania OSP Koniecpol I. Burmistrz Ryszard Suliga, a jednocześnie prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Oddziału Związku OSP RP przedstawił stan zaawansowania inwestycji związanej z termomodernizacją przedszkola publicznego przy ul. Pułaskiego, rewitalizacji Rynku i zadań drogowych w tym przebudowy ulicy Partyzantów. Gwidon Jelonek, członek zarządu powiatu częstochowskiego zabrał głos w sprawach zadań pozostających w kompetencjach powiatu.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie odznaki STRAŻAK WZOROWY druhowi Dariuszowi Struzikowi, nadanej przez Prezydium Zarządu Działu Powiatowego OSP.