Wsparcie dla mam. III edycja konkursu grantowego

Wsparcie dla mam. III edycja konkursu grantowego

„Skrzydła dla Mamy” to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, niepracujących mam opiekujących się dziećmi, które uczęszczają do przedszkola i szkoły, czy też mam opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. Nabór wniosków trwa do 25 kwietnia 2022 r.

Celem programu jest ułatwienie mamom powrotu do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem przedszkolnym, szkolnym lub dzieckiem z niepełnosprawnością. W zakres działań wchodzi nie tylko podwyższenie kompetencji zawodowych i tym samym podjęcie na nowo pracy, ale również pomóc w odkrywaniu swoich talentów. Zadaniem podmiotów, które zgłoszą do konkursu, będzie zorganizowanie dla mam cyklicznych zajęć lub warsztatów.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć,
 • cykl warsztatów o różnej tematyce,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 • koszty wynajęcia sali na warsztaty, koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 • ewentualne porady specjalistyczne,
 • ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.).

Kto może wziąć udział i kiedy?

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • gminy (jednostki samorządu terytorialnego),
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Jak zgłosić się do konkursu?

Należy złożyć wniosek w generatorze na stronie:
dotacje.fundacjabgk.pl/login

Termin składania wniosków do 25.04.2022 r.

Wyniku ogłoszone zostaną 23 czerwca 2022 r. do godz. 18:00. W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.

Źródło i link do regulaminu i pozostałych dokumentów:

https://www.fundacja.bgk.pl/program/skrzydla-dla-mamy/

Fot. pixabay.com