Rozmawiano o bezpieczeństwie

Rozmawiano o bezpieczeństwie

Na początku lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol odbyło się spotkanie burmistrza Ryszarda Suligi z Włodzimierzem Mogiłą, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie na temat wspólnych działań związanych z bezpieczeństwem na drogach.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że zakres poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) opiera się na pięciu filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa.

Priorytetem dla mnie są dwa filary w ramach BRD, na które mam wpływ jako włodarz gminy – mówi burmistrz Ryszard Suliga. W pierwszej kolejności jest oczywiście bezpieczny człowiek. Podjęcie współpracy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie i wspólne plany na rok 2022 mają właśnie na celu promocję i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, propagowanie bezpiecznych zachowań najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, edukację oraz szkolenie dzieci i młodzieży. W tym zakresie gmina współpracuje również z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Muszę zwrócić uwagę na drugi filar związany z bezpieczną drogą. Realizowane przez gminę inwestycje drogowe służą przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Mówiąc jednak o bezpieczeństwie na drodze to w roku 2022 mam na uwadze drogę wojewódzką nr 786 przebiegającą przez naszą gminę. Jak już wcześniej informowałem udało mi się tę sprawę doprowadzić do końca. Inwestycja została ujęta w budżecie województwa śląskiego, trwają dalsze uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego i Zarządem Dróg na temat realizacji tego zadania w najbliższym czasie – dodaje Ryszard Suliga.

Warto też przypomnieć o jeszcze jednym narzędziu służącym poprawie bezpieczeństwa. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa służy wymianie informacji między mieszkańcami danej społeczności z policją. Informacje zaznaczone na mapie mają za zadanie rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie również społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie jest to jednak narzędzie interwencyjne. Problemy można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej: https://mapy.geoportal.gov.pl