Złożono oferty na budowę wodociągu w ul. Zielonej

Złożono oferty na budowę wodociągu w ul. Zielonej

17 lutego 2022 r. upłynął termin składania ofert przez wykonawców na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łysiny na ulicy Zielonej. W trwającym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budową kolejnych odcinków wodociągów w gminie Koniecpol, w ramach III etapu złożono 8 ofert.

Ceny podane przez wykonawców wahają się od 482 160,00 zł do 736 811,33 zł.

Zakres zadania do wykonania na ulicy Zielonej obejmuje:

1) budowę sieci wodociągowej ciśnieniowej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na działkach stanowiących drogi gminne w układzie rozgałęźnym o łącznej długości 1 764,8 mb. Sieć realizowana będzie metodą bezwykopową i wykopową,

2) budowę przyłączy wodociągowych o łącznej długości ok. 117,6 mb,

3) odtworzenie nawierzchni dróg w pasie wykonywanych robót.

Obecnie trwa ocena złożonych ofert.

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol planuje, iż po wyborze wykonawcy prace potrwają około 4 miesiące.