Dotacja na przebudowę ulicy Szkolnej

Dotacja na przebudowę ulicy Szkolnej

Kolejne środki na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej trafią do Gminy Koniecpol. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Koniecpol otrzyma 3 641 291,50 zł.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej -  ul. Szkolnej w Koniecpolu”  o ogólnej wartości 7 282 583,00 zł obejmuje: roboty drogowe, w tym realizację podbudowy i nawierzchni na odcinku o długości 2 067,74 mb wraz z przebudową odcinka ul. Szkolnej prowadzącej  do boiska „Orlik” o długości 431,13 mb (szerokość jezdni 6,0m) i jednostronnym chodnikiem  z kostki betonowej, budowę oświetlenia i ścieżek rowerowych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. W ciągu ostatnich 3 lat w ramach funduszu rozstrzygnięto nabory wniosków o wartości ok. 10 mld zł na modernizację ok. 14 tys. km dróg samorządowych w całym kraju.