Opłaty za ogrzewanie

Opłaty za ogrzewanie

W dniu 17 stycznia 2021 r.  Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o. o. podjął uchwałę zatwierdzającą taryfy na ciepło obowiązujące od dnia 01.02.2022 r. Obowiązujące do tej pory ceny zatwierdzone były w 2017 roku i przez lata nie ulegały zmianie pomimo zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. O komentarz dla naszego portalu poprosiliśmy Tomasza Górę, Prezesa MPK.

Zgodnie z ustaleniami Zarządu MPK zwiększono ceny za ciepło z miejskiej sieci dostarczane do mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego.

Tomasz Góra: - Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że wzrost ceny ciepła dla odbiorcy końcowego nie powinien być znacząco odczuwalny dla mieszkańców. Kalkulacja uwzględnia bowiem obniżkę podatku VAT do poziomu 5 % z dotychczasowego 23%, zgodnie  z ustawą z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta dnia 26 stycznia br.

Obowiązująca obecnie taryfa była zatwierdzona w 2017 roku i nie ulegała zmianie przez lata. W obecnym sezonie grzewczym na prośbę  Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol również nie była zmieniana.

Tomasz Góra: - Tak, obowiązująca do dnia dzisiejszego taryfa była zatwierdzona w 2017 roku i nie ulegała zmianie, również  w trwającym sezonie grzewczym,  pomimo skokowego wzrostu cen opału, na prośbę  Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol nie była weryfikowana. Obecnie wyliczony wzrost na poszczególnych składnikach cenowych wynosi 25% ceny netto. Chciałbym  podkreślić, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. spółdzielnie mieszkaniowe i odbiorcy indywidualni za ciepło dostarczone w styczniu 2022r.  otrzymają faktury 15 % niższe niż w roku poprzednim.  Od 01.02.2022 r.  wspomniana wcześniej ustawa spowoduje obniżenie stawki  podatku VAT dla dostaw ciepła do poziomu 5 % z dotychczasowego 23%. W związku z tym powyższym wzrost ceny ciepła dla odbiorcy końcowego nie będzie znaczący. Ważne jest też, że Zarząd MPK w Koniecpolu Sp. z o. o. w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Koniecpol i Władzami Spółdzielni Mieszkaniowych został zobowiązany  do przedstawienia nowej taryfy z obniżonymi stawkami w przypadku ustabilizowania się sytuacji na rynku węgla i spadku ceny nabywanego opału dla produkcji ciepła.

Czy podwyżka ciepła podyktowana jest podwyżką cen opału?

Tomasz Góra: - Zmiana taryfy podyktowana jest głównie drastyczną podwyżką ceny opału używanego do produkcji ciepła, która osiągnęła już poziom dochodzący do 150 % w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego 2020/2021. Znaczące są również podwyżki cen energii elektrycznej, kosztów pracowniczych, materiałów oraz pozostałych składników wpływających na działalność związaną z produkcją i dystrybucją ciepła, przekraczające już przychody uzyskiwane z tego tytułu przez Spółkę. W związku z tym niemożliwe jest dostarczanie ciepła po dotychczasowych cenach. MPK przed nowym okresem grzewczym analizowało wszystkie koszty ponoszone przez Spółkę, w tym koszty produkcji ciepła, które niestety są na wysokim poziomie z przedstawionych wcześniej powodów. Wzrost kosztów dotyka wszystkich wytwórców ciepła i energii w Polsce, pracujących w technologiach opartych o węgiel.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra.