Szkolenie z ratownictwa lodowego

Szkolenie z ratownictwa lodowego

W minionym tygodniu na zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej odbyło się szkolenie praktyczne z zakresu technik ratowniczych na akwenach wodnych pokrytych warstwą lodu.

W szkoleniu wzięła udział jednostka OSP Koniecpol II włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Celem szkolenia było  doskonalenie technik ratowniczych. Strażacy ćwiczyli zarówno samoratowanie, jak i bezpieczne dotarcie do poszkodowanego i jego ewakuację, w tym m.in. doskonalenie techniki ewakuacji poszkodowanego z przerębla, umiejętności posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego i lodowego, umiejętności ewakuowania osoby poszkodowanej poza lód oraz poruszanie się po lodzie o różnej grubości przy użyciu podstawowego sprzętu do ratownictwa lodowego.