Kolejny rok inwestycji

Kolejny rok inwestycji

2022 będzie rokiem dużych inwestycji kubaturowych i inwestycji drogowych. O plany na przyszły rok pytamy burmistrza Ryszarda Suligę i Sebastiana Musiała, sekretarza gminy.

Miniony rok upłynął na budowie kolejnych kilometrów wodociągów i kanalizacji, remoncie i budowie dróg, oświetlenia. Jakie inwestycje przewidziano na przyszły rok?

Ryszard Suliga: - Będziemy kontynuować budowę infrastruktury technicznej. Czekają nas też duże i wielonakładowe inwestycje kubaturowe, w tym termomodernizacja Przedszkola nr 1 i budowa nowego przedszkola z oddziałem żłobkowym. Pierwsza inwestycja, współfinansowana ze środków unijnych z kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ma już wykonawcę. Jeśli chodzi o budowę przedszkola to jesteśmy na etapie przygotowania przetargu.

Pod koniec roku Urząd informował o przygotowaniu następnych zadań związanych z budową i modernizacją dróg. Na jakim są etapie?

Sebastian Musiał: - W trakcie przygotowania są kolejne postępowania przetargowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Partyzantów na całej długości - od skrzyżowania z ul. Rynek do ul. Południowej, przebudowy i rozbudowy ul. Nad Brudną Wodą - od skrzyżowania z ul. Chrząstowską do mostu na Pilicy oraz ul. Chrząstowskiej - od skrzyżowania z ul. Zamkową do ul. Nad Brudną Wodą. Są to wielomilionowe inwestycje drogowe z obszernym zakresem robót, które w pierwszej kolejności wymagają regulacji spraw terenowo - prawnych. Projektowana będzie ul. Słowik w Koniecpolu i ul. Wesoła z pozostałym układem drogowym.

Są też zadania przygotowane do realizacji w kolejnych latach, posiadające kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową. Dotyczy to przebudowy następujących dróg:  Łysiny- Radoszewnica, ul. Szkolna, ul. Rzeczna, ul. Pułaskiego i ul. Niwa w Koniecpolu oraz ul. Łanowa w Okołowicach, utwardzenie drogi dojazdowej w rejonie ul. Mickiewicza.

Należy też wspomnieć o bardzo ważnej inwestycji, która będzie realizowana w tym roku i polegającej na spięciu wodociągów w Radoszewnicy i Koniecpolu w celu zapewnienia pierścieniowej pracy sieci i połączenia istniejących ujęć. Realizacja tego zadania zapewni bezpieczeństwo w dostawach wody.

Ryszard Suliga: - Zaplanowanie dużych inwestycji na rok 2022 i lata następne było dużym wyzwaniem i możliwe tylko dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Znaczne obniżenie dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, podwyższenie płacy minimalnej, inflacja i znaczące podwyżki cen energii przełożyły się na nasze możliwości finansowe. Podziału środków unijnych z nowej perspektywy na lata 2021-2027 możemy spodziewać najwcześniej w trakcie 2022 r. po zaakceptowaniu przez instytucje unijne Krajowego Planu Odbudowy oraz po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu pierwszych konkursów przez regionalne instytucje dotujące.