Drugi wóz bojowy dla OSP Koniecpol II

Drugi wóz bojowy dla OSP Koniecpol II

W krótkim odstępie czasu OSP Koniecpol II otrzyma drugi nowy wóz bojowy. Tym razem będzie to średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Dofinansowanie na nowe wozy bojowe otrzyma 456 jednostek OSP.

Po wielu staraniach Gminy Koniecpol udało się otrzymać dofinansowanie na nowy samochód. Przypomnijmy, że w styczniu ubiegłego roku jednostka OSP Koniecpol II otrzymała ciężki wóz bojowy marki RENAULT, współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości i budżetu gminy, z którego pochodził wkład własny.

19 stycznia 2022 r. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 r.

Zakupy samochodów zostaną zrealizowane m.in. w ramach dotacji z budżetu państwa, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz środków przekazanych przez firmy ubezpieczeniowe. Gmina Koniecpol zabezpieczy w budżecie gminy wkład własny.

Dofinansowanie otrzyma 456 jednostek OSP w łącznej wysokości 175 215 tys. zł, w tym:

  • z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji KSRG - 164 112 tys. zł,
  • ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych - 11 103 tys. zł.

Do jednostek OSP trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu wynosi ok. 383 mln zł.

Fot. Archiwalne zdjęcie ze stycznia 2021 r.