Gmina uruchamia wewnętrzną komunikację autobusową dla mieszkańców

Gmina uruchamia wewnętrzną komunikację autobusową dla mieszkańców

Gmina pozyskała dofinansowanie z tzw. funduszu autobusowego i uruchamia sześć nowych linii autobusowych, które połączą sołectwa z miastem Koniecpol. Bezpłatna komunikacja ruszy po podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

Wojewoda śląski niedawno ogłosił wyniki naboru w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym złożono wniosek. Dzięki dopłacie gmina Koniecpol będzie mogła utrzymać sześć bezpłatnych linii autobusowych.

- Do tej pory na naszym terenie nigdy nie funkcjonowała gminna komunikacja zbiorowa łącząca sołectwa z miastem Koniecpol - mówi Ryszard Suliga, burmistrz Koniecpola. - Skoro nadarzyła się okazja w postaci Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, podjąłem działania, bo uważam, że transport publiczny jest u nas niezbędny ze względu na znaczne odległości pomiędzy miejscowościami. Wielokrotnie wspominałem o moich planach w związku z rozwojem komunikacji autobusowej i teraz udało mi się zrealizować ważny element tych obietnic. Dotychczas autobusy dowoziły tylko dzieci do szkół, a to nie zabezpieczało oczekiwań wszytskich osób. Na ostatnią sesję Rady Miejskiej wprowadziłem uchwałę o sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Poinformowałem też o sześciu bezpłatnych liniach autobusowych, które będą bezpłatnie obsługiwać mieszkańców. Opracowane trasy regularnych linii przewozów autobusowych dostosowane zostały do potrzeb mieszkańców oraz odpowiadają na potrzeby uczniów dojeżdżających do szkół. Zaznaczam jednak, że założenia będziemy doskonalić i obserwować, czy przebieg linii jest optymalny dla mieszkańców. W razie konieczności będziemy wprowadzać zmiany - dodaje burmistrz Ryszard Suliga.

Przygotowany model zakłada bezpłatny transport po całej gminie dla wszystkich pasażerów z dużą częstotliwością kursów, połączenie sołectw w gminie z Koniecpolem oraz dojazd do ważnych punktów najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców. Na tym etapie uruchomione będą następujące linie miejsko-gminnej komunikacji autobusowej:

  1. KONIECPOL - PĘKOWIEC PRZEZ ZARÓG, OBLASY
  2. KONIECPOL - LUBORCZA PRZEZ KONIECPOL STARY
  3. KONIECPOL - ŁYSAKÓW PRZEZ TEODORÓW
  4. KONIECPOL - ŁABĘDŹ PRZEZ OKOŁOWICE
  5. TERESÓW - RADOSZEWNICA PRZEZ STARY KONIECPOL
  6. KONIECPOL - ŁYSINY PRZEZ ŁABĘDŹ

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej premiuje komunikację na szczeblu lokalnym i regionalnym, stawiając na tworzenie nowych połączeń na terenach nieobjętych dotychczas komunikacją autobusową.

Fot. Przebieg jednej z linii