Gmina otrzymała pieniądze w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Gmina otrzymała pieniądze w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką.

Gmina Koniecpol znalazła się wśród beneficjentów programu  i pozyskała 156 tys. zł, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Pozyskanie środków z tego programu będzie kolejną inwestycją w rozwój szkolnej infrastruktury na terenie gminy oraz budowanie kompetencji przyszłości – mówi Monika Starczewska, skarbnik gminy.

Celem rządowego programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w  kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Ma znacząco podnieść poziom doposażenia szkół w nowoczesne pomoce naukowe jak między innymi roboty, drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt audio-video.

Udział w Laboratoriach Przyszłości pozwala na sfinansowanie zakupu wyposażenia, które już od 2022 roku będzie obowiązkowe w każdej szkole podstawowej. Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach zajęć obowiązkowych, ale i pozalekcyjnych.

Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Organy prowadzące szkoły otrzymają wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności – wyjaśnia ministerstwo.

Fot. pixabay.com