Dotacja na nowe przedszkole

Dotacja na nowe przedszkole

Gmina Koniecpol w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych otrzymała 9 017 475,75 PLN na budowę nowego przedszkola. Symboliczny czek Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol przekazał wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Szymon Giżyński.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na problemy związane z brakiem miejsc w 2 gminnych przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 nie pozwoliła na zabezpieczenie wszystkich chętnych.

Przedmiotem dofinansowanego przedsięwzięcia, które zlokalizowane będzie na tzw. „Księdza Polu”, jest budowa nowego budynku dla 6-cio oddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową). W przedszkolu zaplanowano 6 oddziałów oraz jeden dodatkowy integracyjny – „przedprzedszkolny” (żłobkowy) przewidziany dla maksymalnie 30 dzieci. Oddziały przedszkolne przewiduje się łącznie dla ok. 140-144 dzieci. obejmuje rozwiązania dla niepełnosprawnych dzieci.

Parametry obiektu przedstawiają się następująco:

  • Kubatura brutto: 10 033,21m3, kubatura netto (ogrzewana): 4 807,62 m3, w tym parter: 3 961,06 m3, piętro: 846,56 m3
  • Powierzchnia użytkowa: 1 682,34 m2, w tym parter: 1 424,39 m2, piętro: 257,95 m2
  • Ilość kondygnacji:2
  • Gabaryty zewnętrzne: długość: 57,20m, szerokość: 57,28 m.

Przewidziano odpowiednią ilość miejsc parkingowych oraz dróg dojazdowych. Całość funkcjonalnie powiązana ze sobą bez barier architektonicznych oraz wykluczenia. Wszystkie przegrody zewnętrzne posiadają wysokie parametry izolacyjności termicznej i są wspomagane rozwiązaniami projektowymi w celu ich uzyskania. Ze względu na wysokie parametry przegród, zwartą bryłę budynek spełnia wymagania obiektu z podwyższonymi standardami energetycznymi. Zastosowano rekuperację i instalacją fotowoltaiczną.