Strażacy ochotnicy z Koniecpola wybrali Zarząd na kolejną kadencję

Strażacy ochotnicy z Koniecpola wybrali Zarząd na kolejną kadencję

Co pięć lat w jednostkach OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, mające na celu wybór nowych władz. W 2021 wypada okres sprawozdawczo-wyborczy.

15 października w Koniecpolu odbył się XII Zjazd Zarządu Miejsko – Gminnego Oddziału Związku OSP RP, w trakcie którego wybrano Prezydium na następną kadencję w składzie:

 • Prezes – Ryszard Suliga
 • Wiceprezes – Jacek Swojnóg
 • Sekretarz – Jacek Cisowski
 • Skarbnik – Marcin Kościański
 • Komendant Gminny Związku – Jarosław Duś.

Dokonano też wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach:

 • Jarosław Duś
 • Jacek Swojnóg.

Na terenie gminy działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. W swoich szeregach OSP skupiają 314 członków zwyczajnych, w tym 289 mężczyzn i 25 kobiet.

Kadencja Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Koniecpolu 2016-2021 obfitowała w inwestycje. Wybudowano Centrum Społeczno - Kulturalne, w którym swoje miejsce otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Koniecpol II. Dzięki środkom z funduszu sołeckiego oraz dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol został postawiony garaż dla OSP Luborcza.

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały wiele sprzętu pożarniczego oraz ubioru strażackiego, w tym tor przeszkód dla młodzieżowej drużyny pożarniczej, motopompę heron, motopompę tohatsu, agregaty prądotwórcze, radiotelefony samochodowe, radiotelefony przenośne, torby medyczne, zestaw nagłośnieniowy samochodowy,  belkę sygnalizacyjną, walizki do ratownictwa medycznego, węże ssawne, węże tłoczne, prądownice, tłumice, kompresor, piłę do drewna, buty gumowe strażackie, ubranie strażackie, kominiarki, rękawicę, hełmy i wiele innego sprzętu.

W trakcie trwania kadencji 2016-2021 Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego pozyskano wozy bojowe, w tym:

 • w roku 2016 OSP Załęże, dzięki środkom z budżetu gminy w kwocie 18 000 zł, zakupiła samochód pożarniczy marki Star 266,
 • w roku 2018 OSP Łysiny otrzymało środki finansowe z budżetu gminy na zakup samochodu w kwocie 7 300 zł marki Renault Traffic,
 • w roku 2019 OSP Koniecpol II dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol uzyskała nieodpłatnie od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach samochód osobowy  – Skoda Superb II Sedan,
 • w roku 2020 OSP Okołowice z wykorzystaniem dotacji gminnej w kwocie 20 000 zł zakupiła samochód pożarniczy – Star 266, a OSP Luborcza otrzymała samochód pożarniczy – Star 266 od OSP Okołowice.
 • w wyniku otrzymanych środków z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 300 000 zł oraz dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w kwocie 119 900 zł OSP Koniecpol II i OSP Stary Koniecpol otrzymały następujące samochody pożarnicze:
 • OSP Koniecpol II - samochód pożarniczy ciężki – Renault  Kerax,
 • OSP Stary Koniecpol – samochód pożarniczy MAN,
 • w roku 2021 OSP Kuźnica Grodziska otrzymała od gminy Koniecpol samochód bojowy marki Star 266.

Dziękuję wszystkim druhom Strażakom i Wam Drodzy Delegaci za zaangażowanie w pracę na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, życząc dalszych sukcesów zawodowych, społecznych oraz osobistych – mówił w trakcie zjazdu prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP w Koniecpolu Ryszard Suliga.

W minionej kadencji Za zasługi w służbie pożarniczej Zarząd M.G. odznaczył najbardziej aktywnych druhów następującymi odznaczeniami:

 • Złoty znak związku OSP RP dla OSP Koniecpol II w Koniecpolu
 • Złoty znak związku otrzymało 2 druhów
 • Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymało 4 druhów
 • Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymało 6 druhów
 • Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymało 3 druhów
 • Medal Bolesława Chomicza otrzymał 1 druh
 • Medal za wysługę lat otrzymał 1 druh
 • Medal wzorowego strażaka otrzymało 16 druhów.