Szkolenie z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego

Szkolenie z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego

21 października na hali sportowej zorganizowano event w ramach jednego z zadań objętych projektem społecznym finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol".

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowe jest kluczowym elementem niesienia pomocy i ratowania osób. Wysoka frekwencja pokazała jak istotnym tematem dla mieszkańców Koniecpola jest nauczanie pierwszej pomocy oraz ciągła aktualizacja wiedzy i umiejętności z tego zakresu.

Ważne jest aby większość z nas posiadała umiejętności udzielania pierwszej pomocy i nie bała się zareagować w sytuacji kryzysowej. Niestety często zwycięża niechęć, strach do udzielania pierwszej pomocy, niewielka lub żadna wiedza z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrywania ran.

Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej powinna zacząć się już od dziecka. Event skierowany był zatem nie tylko do uczestników projektu unijnego, ale również dzieci i młodzieży szkolnej, które chciały nauczyć się i doskonalić umiejętności niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas spotkania przez praktyków medycyny ratunkowej przedstawione zostały w szczególności metody prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która jest kluczowym elementem niesienia pomocy i ratowania osób.