Rekrutacja uczestników do Szkoły Liderów OSP

Rekrutacja uczestników do Szkoły Liderów OSP

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprosił do zgłaszania się do programu “Szkoła Liderów OSP” realizowanego w ramach projektu pn. “OSP – Potencjał Młodych”. Nabór zgłoszeń trwa do 7 listopada 2021 r., do godz. 23:59 za pośrednictwem formularza on-line.

Szkoła Liderów OSP to pilotażowy, ogólnopolski program edukacyjny skierowany do młodzieżowych liderów w OSP i osób pracujących z młodzieżą. Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) w ramach Funduszu Krajowego programu Aktywni Obywatele. Nabór zgłoszeń trwa do 7 listopada 2021 r.

Program obejmuje prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu:

– zarządzania ngo (m.in. podstawy prawno-finansowe, budowanie zespołów);

– wspierania i rozwoju umiejętności liderskich, komunikacyjnych i informacyjnych;

– podnoszenia standardów zarządzania i oferty animacji kulturalnej.

Wymagany jest udział w 3 z 4 weekendowych zjazdów.

Działaniami uzupełniającymi Szkołę Liderów OSP, skierowanymi do jej uczestników są wizyty studyjne i doradztwo eksperckie.

W programie weźmie udział 100 liderów OSP z 50 jednostek – po jednym młodzieżowym liderze i osobie pracującej z młodzieżą.

Każda z osób zgłaszanych powinna wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w regulaminie uczestnictwa pod linkiem:

http://zosprp.pl/files/regulaminy/zal_uchwala-PZG_regulamin-Projektszkola_liderow.pdf

Kontakt:

Źródło: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, www.zosprp.pl