Cztery nowe programy stypendialne dla sportowców i trenerów klubowych

Cztery nowe programy stypendialne dla sportowców i trenerów klubowych

Od przyszłego roku w polskim sporcie pojawią się cztery nowe programy stypendialne – dla młodych, utalentowanych sportowców w wieku 16-23 lata oraz trenerów. Wzrosną także stypendia specjalne i świadczenia olimpijskie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o sporcie, dodatkowe stypendium będą mogli otrzymać:

  1. W ramach programu Team100 Junior – sportowcy w wieku 16–17 lat, co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery sportowej z nauką.
  2. W ramach programu Team100 – sportowcy w wieku 18–23 lata, co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery sportowej z nauką lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz godne reprezentowanie Polski i jej dobrego imienia.
  3. W ramach programu Team100 Trener – trenerzy, w tym trenerzy klubowi, których praca szkoleniowa jest istotna z punktu widzenia długofalowego i wieloetapowego procesu szkolenia sportowego.
  4. W ramach stypendium ministra – zawodnicy, którzy znaleźli się w złożonej sytuacji sportowej lub życiowej, wymagający szczególnego wsparcia.

Operatorem wszystkich czterech programów będzie Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

Sportowcy oraz trenerzy będą mogli otrzymać dodatkowe stypendium sportowe w maksymalnej wysokości 4 600 zł miesięcznie.

W budżecie na 2022 r. wzrosną również ogólne nakłady na sport powszechny i wyczynowy.

Źródło: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, gov.pl.

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/cztery-nowe-programy-stypendialne-dla-sportowcow-i-trenerow-klubowych-wiecej-pieniedzy-na-sport-masowy-i-wyczynowy-w-2022-r

Fot. pixabay.com