Konkurs na zimowiska 2022

Konkurs na zimowiska 2022

„Turnusy Uśmiechu” to konkurs, który ogłosiła Fundacja ING Dzieciom. 8 października do godz. 12:00 to ostatni dzień nadsyłania wniosków. 22 października odbędzie się publikacja wyników.

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe zimowiska dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych.

 Turnusy Uśmiechu mają:

  • przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtować właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży,
  • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży,
  • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
  • promować aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej.

Nagrodą w konkursie jest udział grupy dzieci i młodzieży, w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwunastodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Zasady udziału w konkursie

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia zimowiska dla dzieci i młodzieży. Organizacja wnioskująca musi zapewnić udział swojej kadry wychowawczej i kierownika zimowiska oraz pokryć koszty ich wynagrodzenia.

Należy jednak zaznaczyć, że wyjazd na narty lub snowboard zrealizowany może być wyłącznie we własnym zakresie finansowym i organizacyjnym jednostki składającej wniosek konkursowy.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

  • od 17 stycznia do 28 stycznia 2022 r.
  • od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r.
  • od 14 lutego do 25 lutego 2022 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w ośrodku Fundacji ING w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12. 

Kto może wziąć udział w konkursie?    

  1. Organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych.
  2. Jednostki samorządu terytorialnego: ośrodki pomocy społecznej, szkoły, szpitale, domy dziecka prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych,

które w latach 2019 – 2021 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle.


Warunki uczestnictwa w konkursie

Zgodność inicjatywy z misją oraz Statutem Fundacji ING Dzieciom

Autorski charakter projektu

Cele statutowe wnioskodawcy zgodne z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Złożenie drogą elektronicznąw terminie wnioske zgodnego z regulaminem konkursu

Źródło i więcej informacji:

https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-zimowiska-2022

Fot,. pixabay.com